اخبار عمومی

 

 

 

 

170310
تاریخ انتشار: 1396/07/17 22:16
حکایات طنز اما تلح/
حال حکایت ما و حکایت نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی ....تعیین جمیع و جهات مقامات استان با نمایندگان است-تمام پیمانکاری ها زیر نظر نمایندگان است و همه و همه چیز در ید طولای نمایندگان است و این آخری تعیین چند مربی پیش دبستانی هم سهم نمایندگان است

عصر جهان؛ محمد شریفی –
حکایت یکم
خدایش شیخ عطار نیشابور را بیامرزد ـ من برخود واجب نمودم که وقت دلتنگی و ملالت سطوری از ـ الهی نامه ـ  را بخوانم و بر  عطار درود فرستم ؛که با کلمات سحرانگیزش عواطف مرموز آسمانی عشق را تجربه می کنم شما هم به مهمان من آیید و بخوانید حکایت ذیل را ...
[  گویند درویشی پریشان احوال و شوریده حال به ...] نیشابور می رفت. دشتی پر از گاو دید ، پرسید: « این ها از کیست؟»
گفتند: «از عمیدنیشابور است.» از آن جا گذشت . صحرایی پر از اسب دید.
گفت: « این اسب ها از کسیت؟»
گفتند: «از عمید »باز به جایی رسید با رمه ها و گوسفندهای بسیار.
پرسید: «این همه رمه از کیست؟»
گفتند: «ازعمید.» چون به شهر آمد، غلامان بسیار دید،
پرسید : «این غلامان از کیست؟»
گفتند : «بندگان عمیدند.» درون شهر سرایی دید آراسته که مردم به آن جا می آمدند و می رفتند.
پرسید : «این سرای کیست؟»
گفتند: «این اندازه نمی دانی که این سرای عمید نیشابور است ؟»
[آن شوریده حال] دستاری بر سر داشت کهنه و پاره پاره؛ از سر برگرفت به آسمان پرتاب کرد و گفت : «این را هم به عمید نیشابور بده، زیرا که همه چیز را به وی داده ای.»
حکایت دوم :
حال حکایت ما و حکایت نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی ....
تعیین جمیع و جهات مقامات استان با نمایندگان است
تمام پیمانکاری ها زیر نظر نمایندگان است
و همه و همه چیز در ید طولای نمایندگان است
و این آخری تعیین چند مربی پیش دبستانی هم سهم نمایندگان است
نتیجه گیری :
سند ششدانگ خوزستان را یکجا به اسم نمایندگان بزنیم و  خودمان برویم بجای سماق گرد و غبار بمکیمکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*