اخبار عمومی

 

 

 

 

213142
تاریخ انتشار: 1397/03/20 23:03
با کمالِ تأسُّف شاهد هستیم که این دو دستِ توانا به جایِ اینکه در خدمتِ طرزِ فکری باشند که داعیه دارِ ان هستند، خلافِ هم قرار گرفته و با لغزش هایِ شخصی گُسلِ سیاسی اصلاح طلبان را عریض تَر کرده و بنای اصلاحات را هر چهار سال چنان به لرزه در می اورند که اصلاحات جُز سقفِ تَرَک برداشته ای، چیزی به اِرث نبرده است و تا وقتی که منطقِ شاخ به شاخ به جای گُفت و گو حاکم است راهی به جایی نخواهند بُرد

عصرجهان؛ آرش تقوی-فضایِ سیاسیِ شهرستان رو میشود با استعاره هایِ زیادی تصویر کرد، ولی با اتفاقاتی که چند وقتِ اخیر تویِ اُستان اتفاق افتاده میشود گُفت:که فاصله ی بینِ سیاسیون مثلِ گُسَل مْیمونه! و تَنشی که بینِ حَضَرات وجود دارد را میشود به زلزله تشبیه کرد.
 لغزش یا لرزشی که از یک شخص شروع میشود و به یک ایل یا قبیله و یا کُلّ  استان امتداد پیدا می کند. لرزش هایی که هرچند کوچیک و جزئی اما در نهایت می توانند در سرنوشتِ هزاران نفر تاثیر گذار باشند.
همه تا حالا با این ضرب المثل برخوردیم که: "خِشتِ اَوّل چون نَهَد معمار کَج/تا ثُریّا می رَوَد دیوار کَج" و اَسَفناکتر اینکه این دیوار رویِ گُسَل بَنا شود.اونوَقت که ممکنه جانِ آدما به خطر بیُفتد.وقتی که اشتباهات و حتی خواست هایِ فردی می توانند خطرناک باشَند.یه ضرب المَثلِ دیگه هم هست که میگه: "دوتا کَلّه پاچه ی قوچ تو یه دیگ نمی پَزَند!" در واقع فَهوایِ کلامِ این مَثَل اینه که هر چیزی که از تعادُل خارِج بشود نتیجه ای در بَر نخواهد داشت.قوچ ها هنگامِ فصلِ جُفت گیری که می رِسد برای تصاحُب کردنِ مادّه ها به تنازُع تا سَر حَدّ مرگ با هم شاخ به شاخ می شوند. گاهی تا جایی که شاخ هاشون به هم گِرِه می خورد و هیچ کاری از هیچکدامشان بَر نمی اید و شاید جُفتِشان تَلَف بِشوند.و این اتفاقی است که در چند سالِ اخیر برایِ حِزبِ اصلاحاتِ کُهگیلویه بزرگ اُفتاده است.
وقتی که افرادِ تاثیر گُذارِ طوایف مُختَلِف در اثرِ حَمیّت ها، مَنیّت ها و تعصُّباتِ قومی و قبیله ای و ترجیح دادنِ منافعی کوتاه مُدّت و ناچیز، اَهدافِ بلند مدت و وسیعِ یک طرزِ فکر را نادیده گرفته و پایمال می کنند و همه را چیز فدایِ وجوهاتِ شخصیِ خودشون می کنند.آیا میشود این را باور پذیر دانست که با وجود استعداد هایِ بالقّوه ای مثلِ دکتر سیف الاسلام، دکتر حبیبی یا دکتر آرام و...تاکید آقایِ لاهوتی روی استادی که در محافلِ سیاسی کمتر شناخته بود و در بسترِ اجتماعی کارکردی از خود بروز نداده بود از رویِ بینش و فراست بوده باشد؟ و یا اینکه حمایت پنهان و پیدای منطقیان و همراهان وی از یک نظامی بازنشسته را با اطلاع از اینکه یکی از اصولِ اصلاحات دور نگه داشتن نظامیان از مراکز قدرت سیاسی است را سَهوی، و شکافِ ایجاد شده در بَطنِ جامعه را ناخواسته پنداشت؟!
متاسفانه این عزیزان باز با مصاحبه هایِ مختلف با سایت ها و خبرگزاری ها ی مختلف گویا تاریخ رو فراموش کرده و قصدِ تکرارِ سناریو هایِ رنگ باخته و نَخ نمایی رو دارند که به پَرده ای سوده مْی ماند که قامتِ عوام فریبی رو از ورایِ آن می شود به وضوح مشاهده کرد! با شناختی که از این افراد وجود دارد نمی شود این اعمال را به نا آگاهی و بی اطّلاعیشون مربوط دانست و نسبت داد!
افرادی با سطحِ سوادِ بالا و حوزه ی تاثیر گذاریِ وسیع از طوایفِ سادات، دشمن زیاری و طیبی گرفته تا ایلِ بزرگِ بویراحمد.یقیناً با ایجادِ یکپارچگی در این بین و هم سویی، و با پیروی از یک طرزِ فکرِ واحد، جامِع و شامِل که هدفش ایجادِ یک بسترِ مناسب برایِ رشد و شکوفاییِ استعدادها و توانمندی های افراد و فراهم آوردنِ منافعِ یکسان و مشترک باشد، می شود این شکاف را از بین بُرد و در مسیرِ اعتلای حیاتِ عمومیِ جامعه گام برداشت، و این تنها با درس گرفتن از تاریخ و رجوع به کلام و آثارِ بزرگانِ ادبیِ این مرزُ بوم یا حتی همین جغرافیا امکان پذیر است.چه دلپذیرتر اینکه افرادِ مؤَثِّرِ جریانِ اصلاحات اشخاصی مثلِ اُستاد لاهوتی و اُستاد منطقیان هستند که هر دو در این زمینه ها متخصص هستند.


اَمّا با کمالِ تأسُّف و تأثُر شاهد هستیم که این دو دستِ توانا به جایِ اینکه در یک جهت و در خدمتِ طرزِ فکری باشند که داعیه دارِ حقوقِ آب و گِلی از ان هستند و خودشان را پایه های این جریان در شهرستان می دانند، خلافِ هم قرار گرفته و با لغزش هایِ شخصی این گُسلِ سیاسی رو عریض تَر کرده و این دیوارِ کَج را هر چهار سال چنان به لرزه در می اورند که اصلاحات جُز سقفِ تَرَک برداشته ای، چیزی به اِرث نبرده و پیران و جوانانِ اصلاح طلب با عِلم به این که نَفْسِ رأی گیری، تا وقتی که تصمیمات در رأسِ طایفه گرفته می شوند زیرِ سؤال است و اُمید به تغییر نیست.
تا وقتی که با منطقِ شاخ به شاخ در زمینه ای مثلِ سیاست که بر مبنایِ گُفت و گو بناست پیش ببریم راهی به جایی نخواهیم بُرد.با شاخ های به هم گره خورده و عدمِ ابتکارِ عَمَل، فقط با ردّ و بَدَلِ آوانس و حیاتی کَج دارُ مریز پیش خواهیم رفت که نه تنها آسایشِ عمومی بوُجود نخواهد امد، بلکه با پَس لرزه ها و پیش لرزه ها دیوارِ کَجِ تا ثُریّا رفته مثلِ جاده ی قدیمِ سوق، مثلِ سِیل هایِ جاریِ هر سال، مثل محرومیتِ دهات ها و دِه کوره ها، مثلِ پتروشیمیِ کذایی، بی کاریِ جوان ها و ناکامی هایِ سیاسی و... روی سَرِ خلق اللّه آوار خواهد بود و هیچکس جُز خودمان ضرر و آسیب نخواهد دید.
استاد منطقیان یقیناً با این جمله که: تاریخ چراغِ راهِ آیندگان است. و استاد لاهوتی هم حتماً با این مصرَع که: بنی آدم اعضای یک پیکرند... برخورد داشتند.همچنین معتقدم که خوشآیندِ هر دو  این عزیزانِ جان نیست که مصداقِ این بیت قرار بگیرند، که به قول شاعر گفتنی: از قضا سرکنگبین صَفرا فُزود/روغنِ بادام خُشکی می نمود
القصّه...  قصدِ این حقیربه عنوان يك اصولگراي اصلاح طلب تنها ایجاد هم آوایی و هم سویی بینِ افرادی است که از یک آبشخورِ فکری و سیاسی به اسمِ اصلاحات دورِ هم جمع آمدند و فردایِ بهتری رو برای همشهری ها و هم استانی ها آرزومندند.چرا که هر کدام از ما بعنوان یک "شهروند" یا "دِه وَند"،با بالا رفتنِ سطحِ آگاهیِ عمومی و بدیهی شدنِ نیازهایِ روز افزون، به کیفیّتِ مطلوب تری از زندگی فکر می کنیم و طبعاً برای بالا بردنِ سَطحِ زندگی هایمان از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد و مي دانيم انشقاق اصلاح طلبان نتيجه اي جز كاميابي غیر اصلاح طلبان ندارد و به هر وسیله ای که در چارچوبِ نظامِ مقدّسِ جمهوریِ اسلامیِ ایران و فرمایشاتِ رهبرِ عظیم الشأنِ انقلاب قرار بگیرد سعی در تعالی مادّی و معنویِ روزافزونِ مردمِ غیور و مَرد پرورِ این خاک کرده و تا ظهورِ منجیِ عالم بشریت حضرتِ مهدی(عج) دست نخواهیم کشید.باشد که خداوند همه ی ما را هدایت فرماید كه قلم و قدم را جز براي رضاي خدا برنداريم

١٩/٣/١٣٩٧ميرآرش تقوي

مطلبی که خوانید از سری یادداشت های مخاطبین است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنیدکانال تلگرام عصر جهان


مردی از بهمئی
|
Iran
|
1397/03/19 23:46
  +1

  -3
پاسخ
خدایش تو چیکاره ای این وسط ته پیازی یا سر پیاز تو که نوکر موحدی چیکار اصلاحات داری امثال شما و موحد با اقداماتتون علیه اصلاحات ورد صلاحیت این دو بزرگوار ویا حاج بهرام تاجگردون ناجوانمردانه آنها رو از صحنه خارج کردین حالاآرش دوستدار اصلاحات شدی تو فقط با هدف کوبیدن عدل این متن رو زدی و زدن استاد منطقیان ... زنده باد اصلاحات

پاسخ ها
جواد
|
France
|
1397/03/20 11:53
  +1

  -0
عکس آرش داره چشمک می زنه
مطلع
|
Iran
|
1397/03/20 22:52
  +0

  -0
ادبيات هركس نشانه سوادوشعورش است ميرآرش با آرشو خطاب كردن توخراب نميشود دراين ماه رمضان توهين بجاي مناجات!!!!خداهمه راهدايت كنه
سعید
|
Iran
|
1397/03/20 00:03
  +2

  -0
پاسخ
درود بر میر آرش عزیز که بازم مثل همیشه به بیان واقعیت ها پرداختین
اکبر دهبانژاد
|
Iran
|
1397/03/20 01:29
  +2

  -1
پاسخ
منطقیان بر خلاف نامش پر از تعارضات نامنطقی و همراه لاهوتی منفعت طلبانی هستند که در دور گذشته خود ، مکتب و ایدئولوژی و تفکر و مکتب اصلاحات را به عدل فروختند و در حرص ثروت صاحب باغ و ویلا در فارس و یاسوج شدند.
آنها یک مکتب و تفکر را قربانی طمع و ثروت اندوزی خود کردند و در یک شب تمام قصر چند ساله ی اصلاحات و یک تفکر را با اسکناس سبز عوض کردند و به مکتب اصلاحات خیانت کردند.
آنها و 8 نفر دیگر سردمدار اصلاحات در دهدشت بطور دست جمعی خود و همه ی طرفداران خویش را به عدل فروختند،
آنها بدهکار اصلاحات هستند و از دایره ی اصلاح طلبان استان بیرون رفتند و پشت پا زدند به قانون اصلاحات و باید پاسخگو باشند و متهم ،
بار دیگر سپردن افسار حکمیت اصلاحات به دست این دو نفر و دوستانشان نشانه ی بی خردی و درس عبرت نگرفتن از گذشته و تکرار شکست و عوام فریبی است.
همسایه
|
Iran
|
1397/03/20 01:35
  +2

  -0
پاسخ
ککا ی عزیزم

اصلاحاتیها خیلی زود قد قدشون بلند شد
نهایت اینکه مانند ادوار گذشته تخمی دو زده باز خواهند گذاشت
این ملت مشتی کاسبکارند که هرجا خری را داغ کردند به هوای کباب دم میجنبانند

ما جز این از اصلاحات کهگیلویه ندیدیم
مقیم تهران
|
United Kingdom
|
1397/03/20 02:43
  +2

  -1
پاسخ
به نظرم خوب است کمپینی از نسل سوم و چهارم هر دو جریان غالب منطقه تشکیل شود واولویت آن نه بزرگی به وسعت کل منطقه به پیر و پاتالهایی که تا یک دندون توی دهنشون هست ول بکن نیستند و در آستانه چهل سالگی انقلاب امیدوارم شاهد ایثار بزرگان هر دو جریان باشیم. و با حضور جوانان خوش فکر در دو جریان شاهد تحول و تحرک در منطقه باشیم. مردونه به افراد به ظاهر اصولگرا که دو قطبی دور قبل بودند جزپیمانکاران کهنه کار و افرادی جز به منافع خود و بستگانشون فکر می کنند کی دور و برشون هست. از طرف دیگر به محض اینکه جوانی از جریان دیگر بخواهد سر بلند کند چنا لهش می کنند که دیگه نتونه سر بلند کند.!!!
اصلاحات
|
Iran
|
1397/03/20 03:10
  +2

  -1
پاسخ
اولا از این جوان عزیز و جویایی نام جناب میرارش عزیز تشکر میکنیم ؛ آرش جوان اصلاح طلبی هست که دل در گرو این اندیشه دارد ؛ و انچه که گفته از روی دلسوزی و احساس مسئولیت است ؛ الحمدالله اصلاحات زنده ؛ پویا و پایدار است ؛ اصلاحات نه طیفی است و نه طایفه ؛ نه محدود است و نه محصور بلکه اصلاحات یک تفکر است ؛ یک اندیشه است که فنا شدنی نیست ؛ اصلاحات و اصلاح طلبان نشان دادند که در تمام انتخابات ها با همه نامهربانی ها و خلاف قانونی های که علیه آنها اعمال میکردند و میکنند ؛ ولی باز هم محبوب مردمند و در اکثریت هستند ؛ اگر به جای این افتراق انسجام ؛ به جای دوگانگی یگانگی و به جای خودخواهی فردی ایثار حاکم بود ؛ این اصلاح طلبان بودند که دائما نماینده در مجلس داشتند ؛ قلم میر آرش عزیز کمی از سر ضعف اما با جوهر دلسوزی بود ؛ از دل محبوبیت اصلاحات در کهگیلویه شهردار تهران بیرون آمد ؛ و دهها مدیر ملی دیگر که در نجابت و پاکی و دلسوزی زبان زد عام.وخاص هستند بیرون آمد ؛ که هر کدامشان ستاره ای درخشان در سپهر سیاسی ایران اسلامی میدرخشند ؛ محبوبیت مردمی و اجتماعی اصلاحات در کهگیلویه است که نام نیک و بحق و اوازه کهگیلویه و بهمئی را به گوش کل ایران رساند ؛ کسانی که نمیخواستند نام بزرگ کهگیلویه و بهمئی زنده و پویا باشد و در تاریخ به نیکی بدرخشد؛ الان باید در مقابل اصلاحات و اصلاح طلبان سر تعظیم فرود بیاورند ؛ اصلاحات در کهگیلویه بزرگ بیش از 100 هزار رای دارد ؛ این جمعیت اگر چون انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری متحد شوند سیلی خواهند شد مهار نشدنی ؛ آنانی که سالها با شگردهها خلاف قانون خود سکان امور مردم را به دست گرفتند ؛ چند چهره ملی از فرزندان شایسته کهگیلویه بزرگ به جامعه معرفی و رشد دادند ؟ باز هم اصلاحات زنده هست و زنده و پویا می ماند اصلاحات هیچ وقت فرزندان خود را نمیخورد ؛ درود بر حاج بهرام تاجگردون پدر و بنیانگذار اصلاحات در استان و درود بر دست پروردههای او چون غلامرضا تاجگردون و چون سید محمدعلی افشانی این فرزند توانمند بهمئی چون سید کامل تقوی ووووووووووو
جوان چرامی
|
Iran
|
1397/03/20 04:03
  +2

  -1
پاسخ
خدا ازشون نگدره ک دور گذشته نزاشتند ما رای به دکتر کامرانی بدهیم
البته شناختی هم نداشتیم
اما الان طرز تفکر و شجاعت و صراحت دکتر کامرانی را که دیدم بسیار حسرت میخورم ک دور قبل حمایت نکردم ،
انشالله این دور همه اصلاح طلبان راستین و اصیل کهگلویه تمام قد از دکتر کامرانی حمایت کنند .
آواره
|
Iran
|
1397/03/20 06:12
  +2

  -1
پاسخ
خیلی زیبا نوشتن انشاءالله که این دوبزرکوارازخرشیطون پیاده شوندووحدت ویکپارچه گی ازخودنشون بدهندبه قول معروف ماهی راهروقت ازآب بگیری تازه هست ماکه دیگه دق کردیم یه بارکه شده بگن اصلاحات درکهگیلویه و.....پیروزشده خواستن توانستن است به امیدوحدت وانسجام این دوبزرگوار
محمد
|
Iran
|
1397/03/20 07:32
  +1

  -2
پاسخ
خخخخخ اصولگرای اصلاح طلب معلومه چیکاره ای
پاسخ ها
وحيد
|
Iran
|
1397/03/21 16:46
  +0

  -1
اصولگراي اصلاحطلب تعبيرمقام معظم رهبري ازيك فردانقلابيست توكجايي كه اخبارهم گوش نميكني
بهميي
|
Iran
|
1397/03/20 07:45
  +2

  -1
پاسخ
لذت بردم ازاين تحليل زيباومحكم آفرين
مطلع
|
Iran
|
1397/03/20 07:58
  +3

  -0
پاسخ
اصلاحات فکری نو می خواهد و بس
جوانی از بهمیی
|
Iran
|
1397/03/20 09:03
  +3

  -0
پاسخ
بسیار عالی فرمودی .البته در کهگیلویه هیچ جریانی جواب صددرصد نمیده برای پیروزی .بیشتر قومیت وپول حرف اول را میزنه .
اصلاحات بهمئی
|
Iran
|
1397/03/20 09:55
  +0

  -4
پاسخ
سلام درد من دلت میر آرش کارهای عمرانی حاج عدل هاشمی کلا فتون کرده مجبورین از بازی های کثیف سیاسی وارد شوین ولی دیگر مردم آگاه شدن ومیدانند که حنای تو واربابت موحد رنگی ندارد ..مگر مردم با موحد و اصلاحات و یا هر کسی که دراین ۴۰ سال سکاندار کهگیلویه بود عقد اخوت بستن نه سید دیگر حنای شما رنگی ندارد توربه خدا بزارین همین آدم نظامی کاری کند برای مردم من بهش رای ندادم ولی انصافا کار کرد اصلا نمیدانم تو کارت چیه و چه شغلی داری و آیا چیزی از توسعه بلدی که میگویی یک نظامی همین نظامی برو یه گشتی در سطح کشور بزن ببین چه کارهای عمرانی انجام دادن و تخصص ایشان این است خدایش دیگر چیزی ننویس سید پدرت دوست داشتنی بود ولی خودت در حد اون نیستی ..
پاسخ ها
بهمن
|
Iran
|
1397/03/20 17:46
  +0

  -0
درد من دل خوت اگراصلاحطلبي سيچه سي عدل چونه ايزني چاي آرش دوري
بهميي
|
Iran
|
1397/03/20 10:58
  +3

  -0
پاسخ
لذت بردم ازاين تحليل زيباومحكم آفرين
درجواب اصلاحات بهميي
|
Iran
|
1397/03/20 11:03
  +3

  -0
پاسخ
ميرآرش يكي از قوي ترين قلمهاي استان رادارند وتحليلهاش هم برگرفته ازبطن جامعه است البته مابهميي هابه خودزني عادت داريم
درودبرميرآرش يادگارميرهاي بزرگ مرتضي ويحيي
ناشناس
|
France
|
1397/03/20 11:47
  +1

  -2
پاسخ
سی سال نان موحد را خوردید و پدر بقیه را در آوردید!!! 🏈
حالا جان بر کف اصلاحات شدید مگر اصلاحات شما را قبول دارد 😀
پاسخ ها
مهدی زاده
|
France
|
1397/03/20 11:51
  +2

  -1
این منظورش اینه که اصلاح طلبان باید از موحد حمایت کنند و به منطقیان تاخت چون منطقیان با حمایت ضمنی از عدل زمینه رای آوری عدل را فراهم کرد
موحد که به اصلاح طلبان نزدیک بود به خاطر عملکرد منطقیان و اصلاح طلبان که عدل را بر وی ترجیح دادند بعد از انتخابات از اصلاح طلبان فاصله گرفت
نيك بين
|
Iran
|
1397/03/20 12:42
  +4

  -0
توكهگيلويه اصلاحطلب نداريم پيمانكارسياسي داريم كه مناقصه برگزارميكنندوآراي اصلاحطلبان رابه بالاترين قيمت ميفروشند
درود برشرفت آرش تقوي
خانی
|
Iran
|
1397/03/20 15:19
  +0

  -1
پاسخ
با سلام به میر آرش عزیز ،
یه مثل زیتری بی می گفت یه نفری هی می گفت ولم بکنین تا بزنم،لت و پار کنم ،نابود کنم و .... خلاصه ، عزیز من ،گرانمایه توانا،در حوزه کهگیلویه پایگاه اصلاح طلبان ضعیف می باشد ،این دو فرهیخته ای که نام بردید جزئی از عوامل ضعف آن هستند نه تمام ،و اگر هردو هم اتفاق کنند و به اتحاد برسند و زور قبلی حاج بهرام تاجگردون هم به مدد آید ،نماینده اصلاح طلب به مجلس راه نمی یابد ،چون حوزه انتخابیه کهگیلویه پایگاه اصول گراهاست ،و مبارزه در این مسیر راه به جایی نخواهد برد ،می گویند تفنگ پر را یک نفر ازش می ترسه و تفنگ خالی را دو نفر ،حالا جریان اصلاح طلب در کهگیلویه به تفنگ خالی می مانه ،که هم حریف واهمه دارد و هم اصلاح طلبان بهانه از اینکه اگر اجماع می شد .... ما برنده بودیم ،نه عزیزم ایجوری نیست البته وحدت خوب است اما به نتیجه پیروزی نمی انجامد ، بعضی از افراد و صاحب نطران می گویند در دور اول رقابت این دو بزرگوار بعد از انشقاق حوزه انتخابیه گچساران و کهگیلویه ،اصلاح طلبان قریب به000 60 و یا بیشتر رای داشتند بله در همان دور آقای موحد بیشتر از مجموع دو طیف رای داشت و اگر هم آن دو طیف اصلاح طلب اجماع می کردند به مراتب بخشی از همان آرا قابل ملاحظه به سمت آقای موحد می رفت ،و شکست سنگین تر بود ،و.... ادامه برای بعد / خانی/دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد
بهميي گرمسير
|
Iran
|
1397/03/20 21:56
  +1

  -0
پاسخ
ميرآرش پسرمرحوم ميرمسيح ونوه آميرموتضاست كه هميشه دستگيرمردم بودند موحد راهم همين خانواده بزرگ كردند قدمت سياسي خانواده تقوي به قاجاريه ميرسه لطفا ندانسته بزرگان رابدنخوانيم ميرآرش به خيلي هانان داد ونانخوركسي نيست ونبود
مطلع
|
Iran
|
1397/03/20 22:58
  +0

  -0
پاسخ
اين چه حكمتيه كه باوجود برتري تعدادآراي حوزه مركزي كه اكثرا بيراحمدهستند دوستان الا وبلا بايدكانيد ثلاث معرفي كنند اگرواقعا شعور مردم رادرهمين حددرنظرداريد جناب منطقيان كم لطفي ميفرماييد
اين حنا ديگه رنگ ندارد
لاهوتی
|
Iran
|
1397/03/21 00:22
  +1

  -0
پاسخ
تحلیل جالب ومنصفانه ای بودباتوجه به اطلاعات وزاویه نگاه نویسنده
از نوع نگارش ساده و همه فهم مطلب خوشم آمد
احسنت میر آرش عزیز
رويين
|
Iran
|
1397/03/22 14:52
  +0

  -0
پاسخ
آفرين اين وضعيت دهه هاست ادامه دارد
علي
|
Iran
|
1397/03/25 23:23
  +0

  -0
پاسخ
اصلاحات دركهگيلويه بزرگ سرمايه قوچهاست كه باآن تجارت ميكنند

ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*