اخبار عمومی

 

 

 

 

 

255196
تاریخ انتشار: 1397/08/11 01:59
آموزشهای شهروندی باید عظمت از دست رفته انسانی و کرامت و شان هر فردی را سوای مرزبندیهای اخلاقی، اعتقادی، نژادی، هویتی، را براساس همکاری و تشریک مساعی واقعی برای ایجاد آسایش و رفاه و ارتقا فکری ، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عموم دولتها و شهروندان آنان در دنیا را احیا و باز تعریف کند

عصرجهان؛ منوچهردوستی کارشناس فرهنگی و اجتماعی آمــوزشهــای شهـــرونـــدی در نظامهای اجتماعی متفاوت حال و آینده در جهان ، علاوه براینکه باید بتواند به چند معیار مهم ، از قبیل ترسیم و تعریف دورنمایی از امید، تدوین واجرا و نظارت مستمر، صرف و بکارگیری هزینه و مدیریت برمنابع گوناگون و تامین و توزیع و مصرف درهرزمینه پاسخگویی نماید، در کنار آن نیز ، باید جهانشمول و دارای قدرت نگاه و اشتراک گذاری و به روز رسانی و هماهنگی با نیاز عموم شهروندان جهانی باشد. و در این راه همواره می طلبد تا اهمیت موضوعی مشارکتهای عمومی شهروندان و دولتهاو نهادهای مختلف خصوصی و سازمانهای مردم نهاد را برای رسیدن به فردایی بهتر و ایجاد گفتمان و رویکرد و نگاه تازه ای را در میان شهروندان در دستور کار قرار دهد و با خود به ارمغان بیاورد . به بیانی دیگردر یک فرایند کلی هربخش از این اموزشها باید توانایی و قابلیت توسعه و ترویج و به روز رسانی برای عموم و همگان را باید بتواند فراهم نماید ، اهمیت این مهم  از ان جهت است که :ضرورت دارد تا در یک فرایند بین بخشی ، هرفرد یا نهاد و دستگاهی به تبیین نقش و جایگاه و تاثیر گذاری و یا تاثیرپذیری خود برای توسعه این فرایند و مناسبات کوشش کند. در نتیجه در کوتاه یا درازمدت افق تازه ای در برابر دیده گان شهروندان جهانی به روشنی در هر زمان گشوده خواهدشد و افراد را قادر خواهد نمود تا فارغ از هرگرایش وسلیقه و اعتقاد و باوری به آسانی به نقش آفرینی و تبیین جایگاه و مسولیت خود در ابعاد مختلف بپردازند. هر چند که کامیابی یا ناکامی متولیان امور و این آموزشها در جوامع مختلف زیر تاثیر نوع نگاه و اعتقاد یا قوانین و ضوابط و آگاهی و ساختارهای موجود و رایج در میان دولتها و شهروندان آنان خواهد بود .
درنهایت می طلبد تا دولتها با اتخاذ تدابیر لازم به امر بومی سازی قواعد آموزشهای شهروندی مورد نظر، بیش از پیش کوشش نمایند و در این ارتباط نیز ، برای ایجاد بسترهای مناسب با انگیزه و هدف توسعه و تجهیز و گسترش این نیاز همگانی نقش خویش را برجسته و به جهان معرفی کنند.
مسایل متنوعی همچون توجه به محیط زیست ، اشتغال و تحصیلات و آموزش و درمان ، مهاجرت و جهانگردی ،برداشتن مرزها و محدویتهای قانونی درفضای حقیقی یا مجازی ، آسان گیری در امر رفت و آمد همگانی ، ایجاد پول واحد، مبارزه با پولشویی، در پیش گرفتن شیوه های نو تبلیغاتی ، و سایر مسائلی از این دست نیز می تواند در سرفصل مناسبات و سطوح علاقمندی دولتها و ملتها و شهروندان آنان مورد توجه ویژه قرارگیرد .
خلاصه کلام: آموزشهای شهروندی باید عظمت از دست رفته انسانی و کرامت و شان هر فردی را سوای مرزبندیهای اخلاقی، اعتقادی، نژادی، هویتی، را براساس همکاری و تشریک مساعی واقعی برای ایجاد آسایش و رفاه و ارتقا فکری ، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عموم دولتها و شهروندان آنان در دنیا را احیا و باز تعریف کند و بشریت را از گرداب ناملایمات گوناگون موجود در حال و آینده به خوبی و ماهرانه از کوچه رندان برهاند و به سر منزل مقصود برساندکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*