اخبار عمومی

 

 

 

 

 

297740
تاریخ انتشار: 1398/04/16 02:31
در این استان، مدیران و صاحبان رسانه های زرد نقش مزور عاشق و معشوق را در دل و قلوه دادن و نان قرض دادن بهتر از فیلم های هالیوود ایفای نقش کردند،یک عده هم که آداب معاشقه نیاموخته بودند مثل همان اسب سوار تاخت بیهوده می کنند و یک عده هم قلم را بوسیدند و غلاف کردند و در این بینابین یک عده هم سرگردان باقی مانده اند که بنویسند یا ننویسند

عصرجهان؛محمد شریفی-راویان شیرین سخن چنان حکایت نمودند:
که سواری بر اسب در حال تاختن بود و باد شدیدی هم در جهت موافق وزیدن گرفت،گرد و خاک و غبار هم اضافه شدند ،نه دار و نه درختی و نه پناهگاهی در آن برهوت نبود که لگام اسب بکشد و بیاساید و تنها چاره ی باقی مانده تاختن و راندن در آن شوره زار بی انتها بود.غُرغّر کردن روده ها و درد گرسنگی هم به بقیه بدبختی هایش اضافه شد و آن سوار نگون بخت که از بد حادثه محکوم به تاختن با اعمال شاقه شده بود،همچنان که می شتافت چون گرسنگی امانش را بریده بود.دست به تُوبرَه شد و آخرین آذوقه اش که مقداری پست pest(آرد کُنار ) بود را از کیسه بیرون کشید و مشتی  بر می داشت و در دهان میگذاشت اما هربار که مشت در کیسه می کرد، چون شتابان میرفت و باد  هم می وزید، قبل از آنکه آرد کُنار را به دهانش برساندباد تمام آن را می بُرد،سوار دیگری که از دور متوجه اوضاع شده بود، خطاب به وی گفت : که چه میخوری؟  گفت: فعلا که باد هوا میخورم و به سوی هیچستان تاخت می کنم .
حالا حکایت جماعت اهل قلم ، (۱۴مرداد ۹۸)به مناسبت روز قلم از جانب بعضی از دوستان و تعدادی از مدیران پیام های پرطمطراقی در ستایش رسالت قلم برای من فرستادند و من هم به هیچکدام جواب ندادم ـ نه از اهالی قلم هستم و نه هم نان قلم می خورم.
در این استان، مدیران و صاحبان رسانه های زرد نقش مزور عاشق و معشوق را در دل و قلوه دادن و نان قرض دادن بهتر از فیلم های هالیوود ایفای نقش کردند،یک عده هم که آداب معاشقه نیاموخته بودند مثل همان اسب سوار تاخت بیهوده می کنند و یک عده هم قلم را بوسیدند و غلاف کردند و در این بینابین یک عده هم سرگردان باقی مانده اند که بنویسند یا ننویسند ـ چون گوش هیچکدام از مسئولان بدهکار شنیدن نوشته هایی از جنس  مردم نیست ....کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*