اخبار عمومی

 

 

 

 

 

298301
تاریخ انتشار: 1398/06/09 22:44
در سومین جلسه دادگاه بانک سرمایه مطرح شد؛
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
محمدرضا جهانبانی فرزند علی، متهم ردیف اول به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال مال به صورت نامشروع متهم است.
احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی، محمدرضا کریمی هم به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در دادگاه حاضر شدند.
در جلسه اول رسیدگی به این پرونده، کیفر خواست متهمان قرائت شد و در جلسه دوم متهمان به ارائه دفاعیات خود پرداختند.
در ابتدای جلسه دادگاه وکیل متهم یوسفی کوپایی اظهار کرد: موکل من در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۹۲ نامه مربوط به حد اعتباری را به بانک سرمایه ارسال کرده و در تاریخ ۱۲ مرداد همان سال عزل شده و تمام اتفاقات و ارائه تسهیلات بعد از عزل موکل من از شرکت انجام شده است.
او ادامه داد: قصد واحد موکل من باید حتما محرز و مشخص شود. موکلم نقش اساسی در دریافت وام نداشته است، با فرض اینکه متهم جهانبانی مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی شده، نمی‌توان گفت که موکل من آقای یوسفی کوپایی هم نقش اساسی در اخلال عمده نظام اقتصادی داشته است.

وکیل متهم یوسفی کوپایی بیان کرد: تمامی متهمان پرونده معتقد هستند که جهانبانی فرد بسیار مومن و خیری بوده است و نماز شب او ترک نمی‌شد، به همین دلیل با او همکاری می‌کردند. در این پرونده باید حتماً یقین ثابت شود و با ظن و گمان نمی‌توان متهمی را محکوم کرد.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان با بیان اینکه متهم یوسفی کوپایی در زمان اخذ تسهیلات رسما مدیر عامل شرکت شکوه احسان بوده است، بیان کرد: پس از عزل یوسفی کوپایی از شرکت شکوه احسان، تسهیلات از سوی بانک سرمایه به این شرکت ارائه می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که پس از عزل، متهم یوسفی کوپایی به شرکت نور ابرار می‌رود، شرکتی که منتهی الیه تمام تسهیلات دریافتی است.
او ادامه داد: متهم یوسفی کوپایی در شرکت تجارت نور ابرار به عنوان مدیر بازرگانی انتخاب می‌شود و تمام خرید و فروش‌های این شرکت به دست او سپرده می‌شود و بر اساس صحبت‌های گفته شده مشخص شد که یوسفی کوپائی متهم جهانبانی را به سمت خرید و دریافت تسهیلات تشویق می‌کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم یوسفی کوپایی به عنوان مدیر بازرگانی مقصد‌ نهایی دریافت تمام تسهیلات بوده است، البته فرزند او در شرکت کوثر درخشان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد، لذا متهم یوسفی کوپایی هم خود ذینفع است.
او تصریح کرد: در هیچ یک از پرونده‌ها یقین کامل وجود ندارد، پیغمبر خدا هم با بینه و ظن حکم صادر می‌کردند و اگر ظن اطمینان آور عقلایی حاصل شود، می‌توان حکم صادر کرد.
در ادامه جلسه متهم عمار صالحی فرزند عطاءالله متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: اتهام وارده را قبول ندارم. در جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۳ اتهام من ۶٠ میلیارد تومان ذکر شد.
او ادامه داد: من در تاریخ ٢٠ اردیبهشت ماه سال ٩٣ به دلیل وجود برخی از اختلاف نظر‌ها از هیئت مدیره شرکت خارج شدم. تسهیلات دریافتی قبل از حضور من در شرکت تیبا بود و پس از آن که از شرکت خارج شدم، مابقی تسهیلات هم به شرکت واریز شده است.
متهم صالحی بیان کرد: در کیفرخواست آمده که از اموال آقای جهانبانی به من ملکی داده شده است، اما من این موضوع را رد می‌کنم. هیچگاه ملک با شبهه‌ای را دریافت نکرده‌ام و اگر ملکی هم دریافت شده باشد، آن را مسترد خواهم کرد.
او ادامه داد: جهانبانی به شرکت تیوا بدهکار است و بر اساس اسناد موجود باید ۴۰ میلیارد تومان را به این شرکت پرداخت کند. هیچ مالی از حساب شخصی آقای جهانبانی به حساب شخصی اینجانب واریز نشده است و اگر مراودات مالی هم موجود بوده، فی ما بین شرکت و افراد حقوقی بوده است.
متهم صالحی با بیان اینکه به گزارش مطرح شده از سوی کارشناسان شکایت دارم، گفت: کارشناسان نباید دفاتر جهانبانی را ملاک خود قرار دهند، من از کارشناس درخواست کردم که اختلافات مالی را لحاظ کند.
او تصریح کرد: در جلسه بازرسی سال پیش قرار منع تعقیب اینجانب صادر شد، اما پس از مدتی نماینده دادستان به این قرار اعتراض کرد، اما اعتراض به بنده ابلاغ نشد و حال پس از گذشت یک سال بار دیگر ابلاغ‌های معاونت اخلال در نظام اقتصادی علیه من مطرح شده است.
متهم صالحی تصریح کرد: مدیران بانک سرمایه هیچ کدام را ندیده‌اند، زیرا من اصلاً به بانک مراجعه نکرده‌ام.
در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: شرکت جهان تجارت تیوا دو مرتبه تسهیلات یکی به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۶۸ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که در اردیبهشت سال ۹۳ به حساب این شرکت واریز شده است.
قهرمانی ادامه داد: متهم عمار صالحی در تاریخ یک شهریور سال ٩٢ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جهان تجارت تیوا شد که پس از آن درخواست حد مالی ۴٠ میلیارد تومانی را توسط یکی دیگر از اعضای شرکت به نام محمدرضا کریمی به بانک سرمایه ارائه می‌کند.
او افزود: متهم صالحی در اولین جلسه گفت که قراردادی را امضا نکرده است و سپس در جلسات بعدی گفت که امضای او را جعل کرده‌اند و در جلسه دیگر گفت که به هنگام امضای قرارداد، در مهمانی بوده و شرایط خوبی نداشته است، بر همین اساس می‌توان متوجه شد که اظهارات متهم با یکدیگر تناقض دارد.
نماینده دادستان تصریح کرد: به گفته ضابطان نیروی انتظامی ١٣٠٠ فقره قرارداد اعم از قرارداد‌های بانکی و سفته تضمینی پیدا شده است که زیر تمام این قرارداد‌ها امضای متهم صالحی وجود دارد.
قهرمانی درباره افزایش سرمایه شرکت تیوا گفت: ۲۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت از کجا تأمین شده است؟ شما چه مدیرعاملی بودید که نمی‌دانید پول از کجا آمده است.
او افزود: پیش از آن که به شرکت جهان تجارت تیوا مهاجرت کنید، مدتی به عنوان قائم مقام در شرکت نور ابرار حضور داشتید و این شرکت‌ها با یکدیگر قرارداد امضا کرده‌اند.
نماینده دادستان درباره تسهیلات اعطا شده به شرکت جهان تجارت تیوا بیان کرد: یک مرحله در سال ۹۲ تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی و یک مرحله هم در سال ۹۳ تسهیلات ۶۸ میلیارد تومانی از سوی بانک سرمایه به شرکت جهان تجارت تیوا داده شده است.
او بیان کرد: با زد و بند‌هایی که با بانک سرمایه داشتید در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره درخواست حد اعتباری ۶۸ میلیارد تومانی به بانک سرمایه می‌دهید و دو روز بعد در تاریخ ۱۵ اردیبهشت همان سال تسهیلات از سوی هیئت مدیره تأیید می‌شود و سرانجام در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۶۸ میلیارد تومان پول به حساب شرکت واریز می‌شود.
قهرمانی گفت: البته در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه به حسن جهانبانی وکالت می‌دهید و سهام خود را به او واگذار می‌کنید و مدعی می‌شوید که در شرکت کاره‌ای نیستید، اما هم درخواست تسهیلات و هم دریافت آن در زمان شما انجام شده است.
نماینده دادستان درباره ادعای جعلی بودن امضا از سوی متهم صالحی بیان کرد: پس از آن که ادعای جعلی بودن امضا‌ها از سوی صالحی مطرح شد، هیئت کارشناسی تأیید کرد که تمامی امضا‌ها منتسب به صالحی است، اما با اعتراض دوباره صالحی به این نظر هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل شد که آن‌ها هم امضا‌ها را به صالحی منتسب کردند.
او تصریح کرد: متهم صالحی ادعا می‌کند که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۳ از شرکت خارج شده، اما ده‌ها فقره امضا در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امضا شده است.
قهرمانی درباره ملکی که جهانبانی به صالحی داده است، گفت: متهم صالحی می‌گوید که از محل تسهیلات بانک سرمایه استفاده نکرده است، اما جهانبانی از محل تسهیلات بانک سرمایه، یک ملک لوکس در خیابان زعفرانیه و یک دستگاه خودرو بنز ۶۰۰ میلیون تومانی را به متهم صالحی داده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در زیر مجموعه شرکت‌های تجاری آقازاده‌ها وجود دارند که نمی‌دانیم آیا آقازاده‌ها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند یا اصحاب ثروت، پول بیت المال به حساب آن‌ها ریخته‌اند. آقازاده‌هایی که با پول مردم سهامدار می‌شوند، بدانند اگر زمانی احساس تکلیف کردند و قصد خدمت به جامعه را داشتند، باید به سراغ نخبگان اقتصادی بروند و از طریق آن و به صورت قانونی تکلیف خود را انجام دهند.
او درباره ملک شرکت تجارت آرمان در خیابان شفق سعادت آباد بیان کرد: پول ساخت این ساختمان را چه کسی داده است؟ برای خرید ملک باید از پول خودتان مایه بگذارید نه از پول همسایه، پول کالا‌ها. با پول کالا‌های اساسی نمی‌توانید برای خود دفتر بخرید.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم صالحی می‌گوید که هیچ کدام از مدیران بانک سرمایه را ندیده است، البته حرف درست است، زیرا قرارداد‌ها به جای شعب بانک به دفتر شرکت آورده شده و در آنجا به امضا می‌رسید.
در ادامه جلسه دادگاه متهم مالک خداشاهی فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ارزش یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اظهار کرد: بنده از تاریخ ۲۶ فروردین سال ۹۳ مدیر عامل شرکت شکوه نور احسان بودم.
او ادامه داد: آقای جهانبانی دایی بنده است و به دلیل آن که به او اعتماد بسیار زیادی داشتم و به خاطر نسبت خانوادگی به من پیشنهاد کار را داد، البته من از حدود و اختیارات مدیرعاملی خبر نداشتم و از حقوق کارمندی استفاده می‌کردم و در مدت حضورم در شرکت به عنوان مدیرعامل هیچ حقوق مدیر عاملی نگرفتم.
متهم جهانبانی بیان کرد: در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال ۹۵ از شرکت اخراج شدم، اما به دلیل فامیل بودن از آقای جهانبانی هیچ شکایتی نکردم. من در شهر مشهد ساکن بودم و حکم جهانبانی با من تماس می‌گرفت، به تهران می‌آمدم و اسناد را امضا کرده و باز می‌گشتم.
در ادامه جلسه متهم ابوالحسین خداشاهی فرزند ابراهیم، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش یک هزار میلیارد ریال گفت: اتهامات وارده را قبول ندارنم و بی گناه هستم و مدیر شرکت تجارت نصر البرز بودم.
او افزود: پس از آن که پدر و مادر من فوت کردند، آقای جهانبانی به عنوان دایی حکم بزرگتر را داشتند. من در شرکت جهانبانی به عنوان یک کارمند ساده مشغول به کار شدم و در این حد بودم که وام بگیرم و تنها با اطمینان کامل به دستور دایی خود برگه‌ها را امضا می‌کردم و تسهیلات از آنجا به شرکت تجارت نور ابرار منتقل می‌شد، البته در تمام جلسات خود جهانبانی قید کرده که مسئولیت‌ها برعهده او است.
متهم خداشاهی ادامه داد: من نه دسته چک و نه کارت بازرگانی داشتم و بانک به اعتبار شخص جهانبانی وام‌ها را ارائه می‌کرد، البته جهانبانی از من وکالت تام الاختیار گرفته بود که درباره کار‌های شرکت هیچ صحبتی نداشته باشم.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: به عنوان مدیرعامل حقوق دریافتی تان چقدر بود؟
متهم خداشاهی گفت: از ۴۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌ام.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه مدرک دانشگاهی شما لیسانس حسابداری است، گفت: حسابدار باید اطلاعات اولیه درباره دفتر نویسی و تجارت را بداند. اینکه می‌گویید اطلاعی از تجارت نداشتید قبول نیست. نماز خواندن جهانبانی دلیل نمی‌شود که شما تکالیف خود را انجام ندهید.
در ادامه متهم سید مصطفی خداشاهی، فرزند اسماعیل متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اظهار کرد: بنده در شرکت افضل حکمت مدیرعامل بودم و به دلیل نسبت فامیلی با جهانبانی از من تقاضا شد که مدیرعامل شرکت شوم. بنده نه سهامدار بودم و نفعی از شرکت می‌بردم.
او ادامه داد: سفته‌ها را امضا کردم، اما درخواست وام نداشتم و ریالی از تسهیلات به حساب من ریخته نشده است و هیچ دخل و تصرفی در تسهیلات ارائه شده از سوی بانک نداشتم، زیرا بانک مرا نمی‌شناخت و نمی‌دانم چرا به اسم من وام داده است.
متهم خداشاهی گفت: جهانبانی خود مسئولیت تمام کار‌ها را برعهده گرفته است. او خادم امام رضا (ع) بود و من به همین دلیل به او اعتماد کردم. در تاریخ یک اردیبهشت ماه سال ۹۵ از مدیرعاملی اخراج شدم و مدیرعامل جدید تمام سفته‌ها را امضا کرده است.
در ادامه متهم حمید فراهانی خواه به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بیان کرد: من مدیر عامل شرکت شکوه نور احسان سید انور هستم و در تاریخ ۱۹ مرداد سال ۹۲ وارد این شرکت شده و در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۹۳ از شرکت خارج شدم.
او ادامه داد: وظیفه من در شرکت مدیریت اجرایی واردات گوشت بوده است و هیچ دخل و تصرفی در مدیریت نداشتم. قبل از ورود من مصوبات دریافت تسهیلات انجام شده بود و به همین دلیل هیچ اطلاعی از اعطای تسهیلات نداشتم و هیچگاه هم به بانک مراجعه نکردم.
قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: متهمان تنها به دنبال این هستند که اصل پول را پس بدهند و آن‌ها تسهیلات با سود ۲۴ دریافت کردند، اما نمی‌خواهند با همان میزان پس بدهند.
او ادامه داد: شرکت صلاحیت دریافت تنها ۲۹ میلیارد تومان داشته است، اما بیش از ۶٠٠ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و این حاکی از آن است که تبانی رخ داده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: پرونده بانک سرمایه و مدیرانی که تسهیلات را ارائه داده‌اند و مدیرانی که تسهیلات را دریافت کردند، باز است و اگر قرار به صدور حکم یا تبرئه باشد، دستگاه قضا آن را با قدرت دنبال می‌کند.
در ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی الهیاری، فرزند فریدون به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش یک هزار میلیارد ریال اظهار کرد: من برادر همسر جهانبانی هستم که در سال ۹۱ به درخواست او مدیرعامل شرکت تجارت نصر البرز شدم.
متهم اللهیاری ادامه داد: در تاریخ سیزدهم مرداد سال ۹۲ درخواست اعطای حد اعتباری را امضا کردم و بعد از آن از تسهیلات نه به من داده شد و نه اختیاری درباره آن داشتم، تمام امضا‌ها در شرکت زده شد و من مدیران بانک را ندیدم و آن‌ها را نمی‌شناسم.
او تصریح کرد: هنگامی که درباره تسهیلات با جهانبانی صحبت می‌کردم، او گفت که خودم پول را گرفتم و خودم هم پس می‌دهم.
متهم الهیاری با بیان اینکه زمانی که مدیر عامل شدم تنها ۲۰ سال سن داشتم، گفت: از هیچ یک از کار‌های شرکت خبر نداشتم. گردش حساب من ۱۰ میلیون تومان بود، اما هنگامی که به دارایی مراجعه کردم، گفتند باید ۸۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کنم.
به گفته قاضی مسعودی مقام ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت جهانبانی پس از برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه برگزار می‌شود.

منبع/ باشگاه خبرنگاران جوانکانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*