اخبار عمومی

 

 

 

 

 

299830
تاریخ انتشار: 1398/12/11 15:57
یاداشت│بهمن جشانی پور
گویا عده ای منتظر انتشار ویروس خطرناک کرونا بودند تا به او خوشامد بگویند زیرا وجهی مشترک بین خود و ویروس مرگبار یافته بودند؛ تا با احتکار بدیهی ترین نیازهای بهداشتی مردم یعنی ماسک و الکل و.... از جان مردم انتقام بگیرند طوری که ماسک دویست تومانی را چهل هزار فروختند و الکل دوهزارتومانی را صد هزار تومن!! گویا عده ای مامور شدندتا در پوشش ویروس کرونا از مردم انتقام بگیرند

پایگاه خبری عصرجهان- "بهمن جشانی پور" با ارسال یادداشتی به این پایگاه خبری از مردم خواست برای مقابله با وضعیت کنونی ناشی از سرایت ویروس کرونا اتحاد خود را حفظ کنند.

به نام ایزد یکتا

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگرعضوها را نماند قرار

کلید واژه ای به نام مَردُم!!!

مردم، تمام افرادیک جامعه اند که هرگاه برمبنای تفکروایده واحدوخرد جمعی تصمیم بگیرند، قاطعانه «تغییر» بوجودمی آورند.
مردم هروقت به قدرت قطره ها بایک هدف واحد ایمان بیاورند دریا خواهند شد.
مردم هروقت به قدرتِ اتحاد و انسجام پی ببرند، بازویی قدرتمند خواهند شدکه هر قدرتی را واژگون خواهند کرد.
مردم، در قران کریم زمانی که قدرت باهم بودن رامی فهمند، «ید واحده» یا «امت واحده» تعبیر می شوند.
مردم ما باقدرت وحدت ویکدلی درسال۱۳۵۷انقلاب خود را با وجود مخالفت سرسختانه دشمنان خود، مقتدرانه به پیروزی رساندند.
مردم ما پس ازخلق انقلاب، هشت سال از دستاوردهای انقلاب خود در برابر خونخوارترین دشمنان خود ایستادند و حماسه «دفاع مقدس» را خلق کردند.
مردم ما برای آنکه دشمن اتحاد و یکدلی را از آنها نگیرد،
دهها بار برای اثبات مردم سالاری دینی پای صندوقهای رای رفتند و زیباترین نمایش دموکراسی را به رخ دنیای به ظاهر دموکراتیک کشیدند.
مردم ما برای حفظ همدلی و اتحاد هرگاه «ولی زمانشان» آنها را درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراخواند با همه توان خوددرتمام عرصه ها حضور یافتند. خون دادند،شهید شدند،قطع عضوشدند. زیرآوار ماندند، غرق شدند، حماسه آفریدند، در تمام صحنه ها با تمام بضاعتشان حضور یافتند و به هیچ بدخواه و معاندی باج ندادند.
مردم ما هرگاه ازناحیه دشمن احساس خطرکردند،درصفوفی فشرده حماسه هاخلق نمودندو پس ازوقایع سالهای وحدت ستیز ۹۸،۸۸،۷۷ باحضوروحدت بخش خود آن وقایع رامدیریت کردتا دشمنان خودرا راباحضورحداکثری بارها مأیوس وعصبانی کنند.
مردم مابادرک  شرایط بد منطقه خاورمیانه که دشمنی  به نام داعش همانندهیولایی بی رحم پنجه درگلوی آنان می فشرد، باالهام ازاین حدیث پیامبرآسمانیشان که: «هرکس فریاددادخواهی مسلمانی رابشنودوبه آن پاسخ ندهدمسلمان نیست»،بابه قربانگاه فرستادن اسماعیلهای خودنظیر «شهیدحججی» وسایرشهدای مقاومت وپاسخ به ندای ولی زمان خودحضرت امام خامنه ای، فتنه داعش رابافرماندهی فرماندهانی چون         «حاج قاسم سلیمانی» ازسرکشورهای منطقه خاورمیانه کم نمود.
مردم ما پس از شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده ایستاده در برابر پست ترین دشمنان انسانیت که به دست آمریکای سراسر ظلم و بیداد و ستم به شهادت رسید، چنان حماسه ای درتشییع وسپس حمایت از «انتقام سخت» او خلق کردند که به اذعان دوست و دشمن        شکاف و نفوذ در صفوف این مردم محال است و وحدت این مردم فرجامی جز ظهور «ایران مقتدر و ابر قدرت نوظهور» نخواهد داشت.
مردم ما که می دانستند دشمن برای به زانودرآوردن مقاومت واتحادویکدلی آنها آخرین تیرردرترکش خودرارهاخواهدکرد، خودرابرای مقاومت جانانه دربرابر «تحریم ظالمانه وفلج کننده»ی دشمنان خودآماده نمودندوبامقاومتی بی نظیروحفظ اتحاددرصفوف خود آخرین نقشه دشمن راهم به شکست کشاندند.
مردم ما دربرابر
مهمان ناخواسته ای به نام «کروناویروس» که شایدنقشه دیگری ازجانب دشمنان انسانیت باشدو سلامت جامعه رادرگیرخودنموده ،هم ازهیچ تلاش وکوششی برای رفع این معضل کوتاهی ننمودندواگرنشانه هایی ازموفقیت دربرابراین ویروس خطرناک به چشم می خوردحاصل مدیریت صحیح مردم وفداکاری کسانی است که خودراازمتن مردم ومتعلق به مردم می دانندوبه خواست خداومدیریت عامه مردم شاخص های سلامت به وضع مطلوب برخواهدگشت.
اما!!!اما!!!اما!!!
 آنچه در این چهل و یک سال از عمر بابرکت انقلاب که نتیجه استقامت بی بدیل مردم و بذل جان و مال آنها برای حفظ این نظام ولایی و الهی بود.و باعث شد در کنار این همه جانفشانی ها، فداکاری ها و استقامت جانانه، دل ها را جریحه دار کند! جگرها را خون کند! کارد به استخوان فروکند! اشک ها را مبدل به خون کند و کمرها را بشکند و آه از دل ها و نهادها برآورد، بحث خیانت به استقامت، پایداری، پایمردی و فداکاری این ملت  است! بحث خیانت به آرمان ها و دستاوردهای این ملت رنج کشیده است!.
در کنار پایداری این مردم، خائنین به این ملت، همراه وهمگام با دشمنان این مردم مقاوم، دارایی های آنان را به یغما می برند، اختلاس های کلان خائنان و دست درازی آنان به حقوق عامه و ثروت های عمومی برای آنان عادی شده است! رانت های بی رحمانه و پلید آنان دل هرانسان آگاه و بیداری را ریش ریش می نماید! تبعیض ها و سوء استفاده از جایگاه و موقعیت ها بین آنان و مردم فاصله های نجومی انداخته است.!!
احتکار اساسی ترین نیازهای مردم مقاوم و متحد کارهای روزمره شان شده و گرانفروشی وخالی نمودن سفره های مردم    عادت روزانه شان شده است.
و سلطانهای سکه،فولاد و....یکی پس ازدیگری ظهوریافتندتاعرصه را برمردم تنگ نمایند و پابرگرده مردم نهند و از دوش آنان ناجوانمردانه به نوایی برسند.
مساله به اینجاختم نشد و گویا آنان منتظر انتشار ویروس خطرناک کرونا بودند تا به او خوشامد بگویند زیرا وجهی مشترک بین خود و ویروس مرگبار یافته بودند؛ تا با احتکار بدیهی ترین نیازهای بهداشتی مردم یعنی ماسک و الکل و.... از جان مردم انتقام بگیرند طوری که ماسک دویست تومانی را چهل هزار فروختند و الکل دوهزارتومانی را صد هزار تومن!!!! گویا آنان مامور شدند تا ازمردم انتقامی سخت بگیرند!!

اما مردم چرا باید تاوان دهند؟ جرم آنان چیست؟ آیا جز وفادارماندن پای انقلاب و نظام  و دفاع از کیان و سرزمین و عزت و شرف خودکاری کردند؟!!

چرا در زمین دشمن بازی می کنید؟! چرا با دشمن همدل وهم آوا شده اید؟!! چرامی خواهید با گرفتن جان مردم با ویروس خطرناک شریک شوید؟! مگرشما از جنس این مردم نبودید؟! مگرشما احساس مهر و نوعدوستی رابه مسلخ بردید و نابود کردید.؟!

اَینَ تَذهَبون؟!!به کجا می روید؟!!
یاد این حدیث مولایم امام حسین (ع)افتادم که در آخرین لحظات ظهر عاشورا خطاب به یزیدیان فرمود:«اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.»
حالا ما مردم به شمامی گوییم اگر انسانیت رابه مسلخ می برید، اگر درد ندارید و حس نوع دوستی در شما سالهاست نابودشده لااقل مرز دوستی و دشمنی خود را مشخص نمایید.
زالو صفت ها!!

مکیدن خون این مردم شایسته نیست و حق  مردم این نیست.مردم ما در وفاداری و جوانمردی و فداکاری در دنیا بی نظیرند.
یاد این جمله از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی افتادم که در مقایسه مردم ایران با مردم عصر پیامبر اسلام(ص) فرمودند: ‏من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- صلى الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على- صلوات الله و سلامه علیهما- مى باشند.
وجدان های بیدار شما را آگاه خواهند کرد!! وجدان های آگاه باید امر به معروف و نهی از منکر را پاس دارند و خود را به خواب نزنند.امروز جامعه مابیش از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی و بیداری است.
کُلُكُم راع وكُلُكُم مَسئول.
بهمن جشانی پور


پی نوشتها:
۱.قران کریم.
۲.صحیفه ی نور.مجموعه فرمایشات حضرت امام(ره)
۳.حماسه حسینی.اثرشهید مرتضی مطهری.کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*