اخبار عمومی

 

 

 

 

 

4237
تاریخ انتشار: 1394/01/19 15:06
آگهی دعوت به همکاری:
آگهی دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در رشته های پرستاری-کاردان اتاق عمل-کارشناس اتاق عمل-کاردان هوشبری- کارشناس هوشبری-بهیار از ۹۴/۱/۱۷ تا ۹۴/۱/۲۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان/ دانشگاه علوم پزشکی آبادان جهت تامین نیروی انسانی خودبر اساس مجوز شماره تعدادی از افراد و اجد شرایط را در رشته های  پرستاری-کاردان اتاق عمل-کارشناس اتاق عمل-کاردان هوشبری- کارشناس هوشبری-بهیار با انجام محاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و بر اساس قانون گزینش تحت پوشش شرکت پیمانکاری جهت خدمت در دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان و واحد های تابعه دعوت به همکاری می نماید.