1400/10/29 14:42


1669
تاریخ انتشار: 1393/04/31 13:38
سرپرست فرمانداری باغ ملک
سرپرست فرمانداری باغ ملک از بهره برداری از جاده باغ ملک به قلعه تل در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: این پروژه تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 سرپرست فرمانداری باغ ملک:

جاده باغ ملک خوزستان به قلعه تل به بهره‌برداری می‌رسد

سرپرست فرمانداری باغ ملک از بهره برداری از جاده باغ ملک به قلعه تل در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: این پروژه تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

جاده دالکی
 

گودرز ترکی‌زاده  با اشاره به پروژه جاده با غ ملک به شهر قلعه تل اظهار داشت: کار بازسازی این مسیر در خرداد سال 1391 آغاز شد.

وی این مسیر را دوبانده توصیف کرد و گفت: هم اکنون کار ساخت باند دوم و کمر گذر جاده باغ ملک به شهر قلعه تل در حال انجام است.

رئیس شورای اداری باغ ملک مجموعه مسیر باغ ملک به شهر قلعه تل را 16 کیلومتر اعلام کرد و افزود: کار ساخت این جاده تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه به اعتبار اختصاص یافته برای دوبانده کردن مسیر باغ ملک به شهر قلعه تل اشاره کرد و ادامه داد: اعتبار این پروژه از محل پروژه‌های ملی تامین شده است.

ترکی‌زاده در همین رابطه بیان کرد: اعتبار اختصاص یافته برای دوبانده کردن مسیر باغ ملک به شهر قلعه تل 30 میلیارد ریال است که تخصیص یافته و این پروژه مشکل اعتباری ندارد.

وی از بهره برداری از جاده باغ ملک به قلعه تل در نیمه دوم سال 1394 خبر داد و تصریح کرد: این پروژه هم اکنون فعال و پیمانکار آن نیز در حال انجام کار است.

سرپرست فرمانداری باغ ملک به بیان کارهای انجام شده برای ساخت جاده باغ ملک به قلعه تل پرداخت و گفت: پل سازی، ابنیه، تعریض جاده، راه گشایی، خاک برداری و زیرسازی هم اکنون در این پروژه در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG