1400/10/29 15:12


1748
تاریخ انتشار: 1393/05/14 03:01
نماینده مردم آبادان در مجلس:
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.


نماینده مردم آبادان در مجلس:
مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.

سید حسین دهدشتی امروز در آبادان اظهار کرد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند بارها در جلسات و محافل مختلف از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌شان در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌کنند و این در حالی‌ است که تاکنون هیچ مدرک مستند و مستدلی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیان اقدامات به طور لسانی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند، گفت: گزارش‌هایی که از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد گفته می‌شود به طور کلی است و تاکید ما به برپایی یک جلسه خاص برای بیان شفاف و روشن مسائل است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: اینکه اگر کسی آمده سرمایه گذاری کرده چه شرکتی و در چه حوزه‌ای است، مراتب با مستندات و به طور شفاف گفته شود.

دهدشتی یادآور شد: خواست ما این است که منطقه آزاد اروند با برنامه حرکت کند، برنامه‌ها و چشم اندازهای منطقه به طور شفاف و روشن بیان شود و آمار و اطلاعاتی نیز که ارائه می‌گردد شفاف و واضح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی صورت گیرد بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص کارکرد منطقه آزاد رفع می شود گفت: وقتی می‌گویند ما چندین واحد صنعتی را فعال کرده‌ایم به نام واحدها و محلشان نیز اشاره کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون آنچه که در خصوص فعالیت منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر گفته شده کلی‌گویی بوده است، افزود: این شیوه بیان مسائل، دغدغه و نگرانی مردم را از بابت نفعی که باید منطقه آزاد عاید مردم می‌کرد و تاکنون چنین نشده است را کاهش نمی دهد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد اروند شفاف سخن بگویند می‌توان در مورد کارهای انجام شده و یا نشده اظهارنظر کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کارهایی که گفته می‌شود در منطقه در حال انجام است آن پختگی لازم را ندارند، باید روشن‌سازی شود که آن تفاهماتی که بابت سرمایه‌گذاری و کار صورت گرفته چقدر ضمانت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: شاید شرکت‌های زیادی در زمینه کار و سرمایه گذاری وارد منطقه شوند اما اینکه چقدر از آنها توانمند باشند و یا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مهم است.

منبع: فارس

نسخه چاپيارسال به دوستان
نماینده مردم آبادان در مجلس:
مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.

خبرگزاری فارس: مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

سید حسین دهدشتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند بارها در جلسات و محافل مختلف از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌شان در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌کنند و این در حالی‌ است که تاکنون هیچ مدرک مستند و مستدلی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیان اقدامات به طور لسانی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند، گفت: گزارش‌هایی که از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد گفته می‌شود به طور کلی است و تاکید ما به برپایی یک جلسه خاص برای بیان شفاف و روشن مسائل است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: اینکه اگر کسی آمده سرمایه گذاری کرده چه شرکتی و در چه حوزه‌ای است، مراتب با مستندات و به طور شفاف گفته شود.

دهدشتی یادآور شد: خواست ما این است که منطقه آزاد اروند با برنامه حرکت کند، برنامه‌ها و چشم اندازهای منطقه به طور شفاف و روشن بیان شود و آمار و اطلاعاتی نیز که ارائه می‌گردد شفاف و واضح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی صورت گیرد بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص کارکرد منطقه آزاد رفع می شود گفت: وقتی می‌گویند ما چندین واحد صنعتی را فعال کرده‌ایم به نام واحدها و محلشان نیز اشاره کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون آنچه که در خصوص فعالیت منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر گفته شده کلی‌گویی بوده است، افزود: این شیوه بیان مسائل، دغدغه و نگرانی مردم را از بابت نفعی که باید منطقه آزاد عاید مردم می‌کرد و تاکنون چنین نشده است را کاهش نمی دهد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد اروند شفاف سخن بگویند می‌توان در مورد کارهای انجام شده و یا نشده اظهارنظر کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کارهایی که گفته می‌شود در منطقه در حال انجام است آن پختگی لازم را ندارند، باید روشن‌سازی شود که آن تفاهماتی که بابت سرمایه‌گذاری و کار صورت گرفته چقدر ضمانت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: شاید شرکت‌های زیادی در زمینه کار و سرمایه گذاری وارد منطقه شوند اما اینکه چقدر از آنها توانمند باشند و یا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مهم است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513001532#sthash.npl7Qqa4.dpufv
نسخه چاپيارسال به دوستان
نماینده مردم آبادان در مجلس:
مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.

خبرگزاری فارس: مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

سید حسین دهدشتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند بارها در جلسات و محافل مختلف از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌شان در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌کنند و این در حالی‌ است که تاکنون هیچ مدرک مستند و مستدلی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیان اقدامات به طور لسانی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند، گفت: گزارش‌هایی که از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد گفته می‌شود به طور کلی است و تاکید ما به برپایی یک جلسه خاص برای بیان شفاف و روشن مسائل است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: اینکه اگر کسی آمده سرمایه گذاری کرده چه شرکتی و در چه حوزه‌ای است، مراتب با مستندات و به طور شفاف گفته شود.

دهدشتی یادآور شد: خواست ما این است که منطقه آزاد اروند با برنامه حرکت کند، برنامه‌ها و چشم اندازهای منطقه به طور شفاف و روشن بیان شود و آمار و اطلاعاتی نیز که ارائه می‌گردد شفاف و واضح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی صورت گیرد بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص کارکرد منطقه آزاد رفع می شود گفت: وقتی می‌گویند ما چندین واحد صنعتی را فعال کرده‌ایم به نام واحدها و محلشان نیز اشاره کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون آنچه که در خصوص فعالیت منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر گفته شده کلی‌گویی بوده است، افزود: این شیوه بیان مسائل، دغدغه و نگرانی مردم را از بابت نفعی که باید منطقه آزاد عاید مردم می‌کرد و تاکنون چنین نشده است را کاهش نمی دهد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد اروند شفاف سخن بگویند می‌توان در مورد کارهای انجام شده و یا نشده اظهارنظر کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کارهایی که گفته می‌شود در منطقه در حال انجام است آن پختگی لازم را ندارند، باید روشن‌سازی شود که آن تفاهماتی که بابت سرمایه‌گذاری و کار صورت گرفته چقدر ضمانت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: شاید شرکت‌های زیادی در زمینه کار و سرمایه گذاری وارد منطقه شوند اما اینکه چقدر از آنها توانمند باشند و یا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مهم است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513001532#sthash.npl7Qqa4.dpuf
نسخه چاپيارسال به دوستان
نماینده مردم آبادان در مجلس:
مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.

خبرگزاری فارس: مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند
 

سید حسین دهدشتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند بارها در جلسات و محافل مختلف از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌شان در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌کنند و این در حالی‌ است که تاکنون هیچ مدرک مستند و مستدلی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیان اقدامات به طور لسانی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند، گفت: گزارش‌هایی که از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد گفته می‌شود به طور کلی است و تاکید ما به برپایی یک جلسه خاص برای بیان شفاف و روشن مسائل است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: اینکه اگر کسی آمده سرمایه گذاری کرده چه شرکتی و در چه حوزه‌ای است، مراتب با مستندات و به طور شفاف گفته شود.

دهدشتی یادآور شد: خواست ما این است که منطقه آزاد اروند با برنامه حرکت کند، برنامه‌ها و چشم اندازهای منطقه به طور شفاف و روشن بیان شود و آمار و اطلاعاتی نیز که ارائه می‌گردد شفاف و واضح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی صورت گیرد بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص کارکرد منطقه آزاد رفع می شود گفت: وقتی می‌گویند ما چندین واحد صنعتی را فعال کرده‌ایم به نام واحدها و محلشان نیز اشاره کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون آنچه که در خصوص فعالیت منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر گفته شده کلی‌گویی بوده است، افزود: این شیوه بیان مسائل، دغدغه و نگرانی مردم را از بابت نفعی که باید منطقه آزاد عاید مردم می‌کرد و تاکنون چنین نشده است را کاهش نمی دهد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد اروند شفاف سخن بگویند می‌توان در مورد کارهای انجام شده و یا نشده اظهارنظر کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کارهایی که گفته می‌شود در منطقه در حال انجام است آن پختگی لازم را ندارند، باید روشن‌سازی شود که آن تفاهماتی که بابت سرمایه‌گذاری و کار صورت گرفته چقدر ضمانت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: شاید شرکت‌های زیادی در زمینه کار و سرمایه گذاری وارد منطقه شوند اما اینکه چقدر از آنها توانمند باشند و یا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مهم است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513001532#sthash.npl7Qqa4.dpuf
نسخه چاپيارسال به دوستان
نماینده مردم آبادان در مجلس:
مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید در خصوص اقداماتی که مدعی هستند در آبادان و خرمشهر انجام داده شفاف‌سازی کنند و مستندات کاری را ارائه دهند.

خبرگزاری فارس: مسئولان منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات انجام شده شفاف‌سازی کنند
 

سید حسین دهدشتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند بارها در جلسات و محافل مختلف از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌شان در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌کنند و این در حالی‌ است که تاکنون هیچ مدرک مستند و مستدلی در این خصوص ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه بیان اقدامات به طور لسانی گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند، گفت: گزارش‌هایی که از سوی مسئولان سازمان منطقه آزاد گفته می‌شود به طور کلی است و تاکید ما به برپایی یک جلسه خاص برای بیان شفاف و روشن مسائل است.

وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: اینکه اگر کسی آمده سرمایه گذاری کرده چه شرکتی و در چه حوزه‌ای است، مراتب با مستندات و به طور شفاف گفته شود.

دهدشتی یادآور شد: خواست ما این است که منطقه آزاد اروند با برنامه حرکت کند، برنامه‌ها و چشم اندازهای منطقه به طور شفاف و روشن بیان شود و آمار و اطلاعاتی نیز که ارائه می‌گردد شفاف و واضح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شفاف سازی صورت گیرد بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص کارکرد منطقه آزاد رفع می شود گفت: وقتی می‌گویند ما چندین واحد صنعتی را فعال کرده‌ایم به نام واحدها و محلشان نیز اشاره کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون آنچه که در خصوص فعالیت منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر گفته شده کلی‌گویی بوده است، افزود: این شیوه بیان مسائل، دغدغه و نگرانی مردم را از بابت نفعی که باید منطقه آزاد عاید مردم می‌کرد و تاکنون چنین نشده است را کاهش نمی دهد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد اروند شفاف سخن بگویند می‌توان در مورد کارهای انجام شده و یا نشده اظهارنظر کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کارهایی که گفته می‌شود در منطقه در حال انجام است آن پختگی لازم را ندارند، باید روشن‌سازی شود که آن تفاهماتی که بابت سرمایه‌گذاری و کار صورت گرفته چقدر ضمانت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: شاید شرکت‌های زیادی در زمینه کار و سرمایه گذاری وارد منطقه شوند اما اینکه چقدر از آنها توانمند باشند و یا کارشان ضمانت اجرایی داشته باشد، مهم است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513001532#sthash.npl7Qqa4.dpufCopy Right 2013 Artmis.ORG