1397/09/19 23:31


191480
تاریخ انتشار: 1396/10/20 22:37
.

حسین ٣٠ساله همراه با ساغی از جزیره خارک سوار براین نفتکش شدند و حالا خانواده این زوج که ٣‌سال از آغاز زندگی آنها می‌گذرد چشم انتظار خبری از این نفتکش هستند.

تنها زن حاضر در نفتکش ایرانی

 
رکناCopy Right 2013 Artmis.ORG