1397/12/28 07:27


191637
تاریخ انتشار: 1396/11/12 02:00
نگهبان پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه که حدود ۱۱ سال از آثار تاریخی پایگاه محافظت می کرد به دلایل نامشخصی اقدام به تخریب پنج اثر سنگی تاریخی کرده و سپس متواری شده است

عصر جهان-رئیس پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه از ورود تیم تخصصی مرمت سنگ تخت جمشید برای بازسازی آثار تخریبی این شهرستان خبرداد.
ایوب سلطانی اظهار داشت: تیم مرمت کاران آثار باستانی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به درخواست رضایی منفرد رئیس این پایگاه برای بررسی و مرمت آثار تاریخی شهرستان ایذه به این شهرستان سفر کردند .
وی با اشاره به اینکه پرونده حادثه از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است افزود: آثار تخریب شده مجموعه‌ای از هاون‌ها یا آسیاب دستی، بام غلطان، دو پایه ستون و سنگ قبرهای اسلامی متاخر بودند که در حیاط پایگاه نگهداری می‌شد.
سلطانی در پایان افزود: در این حادثه پایه ستون‌ها دچار ترک خوردگی و پریدگی شدند و بعضی از آثار نیز به چند تکه تقسیم شدند بنابراین امیدواریم با تلاش تیم تخصصی مرمت سنگ پایگاه تخت جمشید این آثار را مرمت شوند.
تیم تخصصی مرمت سنگ پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به عنوان بهترین گروه مرمت آثار سنگی در کشور مطرح هستند.
پنج اثر سنگی تاریخی منقول در شامگاه هفتم بهمن به دست نگهبان این پایگاه تخریب شد.نگهبان مورد نظر که حدود ۱۱ سال از آثار تاریخی پایگاه محافظت می کرد به دلایل نامشخصی اقدام به تخریب این آثار کرده و سپس متواری شده است

منبع/ایلنا

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG