1397/12/28 07:28


191692
تاریخ انتشار: 1396/11/18 14:38
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی طی روزهای ۱۸تا۲۰بهمن ماه ۹۶در سنندج برگزار خواهد شد

عصرجهان/محمدابولیان (نوروزی)-کاراته کاهای سبک "ساساکی شوتوکان" خوزستان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که انتخابی تیم ملی محسوب می شود به شهرستان سنندج میزبان این دوره ازرقابتها  اعزام شدند.


اعضای تیم منتخب استان در این رقابت ها را "محمد بابا احمدی" دررده ی سنی نوجوانان، "علیرضا ابولیان (نوروزی)" دررده ی سنی جوانان، "محمدامین جانکی" در رده ی سنی امید، "حمید الماسی" و "فرهاد اورک" دررده ی سنی بزرگسالان تشکیل می دهند هدایت این مجموعه موفق را "بهروز شیری پور" بعنوان مربی برعهده دارند.
شایان ذکراست این مسابقات طی روزهای ۱۸تا۲۰بهمن ماه ۹۶در سنندج برگزار خواهدشد.

برچسب ها:
ساساکی شوتوکان ؛Copy Right 2013 Artmis.ORG