1397/12/02 07:49


191713
تاریخ انتشار: 1396/11/21 01:05
دود متصاعد شده از چاه های نفت اهواز و تولید فلزات نفتی که نفس مردم اهواز را بند آورد

عصرجهان-در فضای مجازی به کرات این تصاویر باز نشر می شوند که نشان از نقش چاه های نفت در آلودگی هوای شهر اهواز  دارد

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG