1397/12/02 07:33


191724
تاریخ انتشار: 1396/11/23 01:33
طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند: ۲۲ بهمن امسال تماشایی خواهد بود، مردم شهرستان بهمئی به این سخن رهبری جامعه ی عمل پوشاندند و امسال با شکوهی هر چه تمام تر در جشن پیروزی انقلاب شرکت کردند.

عصرجهان-صبح امروز مردم شهرستان بهمئی همگام با دیگر شهرها در سراسر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و ارادت خود را به امام و آرمان های امام و انقلاب نشان دادند و به دشمنان فهماندند که با همه مشکلاتی که دارند دست از آرمان‌های امام برنخواهند داشت و همچون سالهای گذشته پرشورتر و با حضور آگاهانه تر به صحنه می آیند و انزجار و خشم خود را به دشمنان اسلام و انقلاب نشان می دهند.
طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند: ۲۲ بهمن امسال تماشایی خواهد بود، مردم شهرستان بهمئی به این سخن رهبری جامعه ی عمل پوشاندند و امسال با شکوهی هر چه تمام تر در جشن پیروزی انقلاب شرکت کردند

0
Copy Right 2013 Artmis.ORG