1398/03/27 19:38


191900   421
تاریخ انتشار: 1396/12/14 18:46
رای و نظر نمایندگان محترم استان کهگیلویه و بویراحمد ماهیت آنها را نسبت به دغدغه مبارزه با فساد و زیاده خواهی برخی مسئولین و شفافیت مسائل اقتصادی آنان نمایان میکند

عصرجهان؛ عباس مشیری -بی شک سرچشمۀ خیلی از مصیبتهایی که ملت‌ها می‌‏کشند و منشأ اصلی زایش طبقات مرفه جدید، این است که متصدیان امورشان از طبقه ی  اشراف و مرفهین بی درد و سرمایه داران بیگانه ی با آلام و نداری های مستضعفین باشند.
لذا به نظر می رسد  با توجه به اینکه تبدیل این طرح به قانون و اجرای آن، مانع مهمی در مقابل افزایش فساد و تبعیضات ناروا و  زیاده خواهی حریصانه ی  در حاکمیت می‌شود و همچنین یکی از مهمترین مطالبات مردم، یعنی همان مبارزه جدی و اصولی با فساد در میان تصمیم گیران ومسئولان حکومت را تا حدود زیادی تآمین می کند،اهمیت و ضرورت واضطرار تصویب این طرح را در فوری ترین زمان و با قاطعیت تمام نشان می دهد.
باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و درصورت معلوم نبودن صاحب حق از میان ملت، به بیت المال بدهد،بر اساس این طرح( اعاده اموال نامشروع مسئولان)، اموال مسئولانی که از طریق رانت یا امتیاز ویژه و یا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته می‌شود،و در نهایت این اموال که از راه نا‌مشروع به دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره می‌شود.
حال وقت آن رسیده است که ماهیت نمایندگان محترم مشخص شود، چراکه مخالفت و یا عدم صراحت در حمایت با تصویب این طرح، نشان دهنده ی موافقت آنجنابان با استمرار چنین روندی  و نهادینه شدن بیش از پیش فساد در دستگاه ها و نهادها می باشد.
اقایان نماینده موضع صریح و بی پرده ی خویش را در مورد موافقت و یا مخالفت با این طرح اعلام کنند.
لازم به ذکر است که اعلام موافقت با این طرح و مطالبه ی حقیقی و متناسب با مجلس جمهوری اسلامی آن است که اقایان زارعی، تاجگردون و هاشمی پور هم در صحن مجلس، هم درمصاحبه ها و هم در حوزه استحفاظی خویش، باقاطعیت موافقتشان را با این طرح اعلام کنند، زیرا که این موضوع از اهمیتی بسیار در میان ملت برخوردار است و اکتفا به موافقت صِرف و امضای طرح یادشده نمی تواند نمایندگان را از انجام رسالت تبیین و معرفی مخالفان طرح بازدارد.
عباس مشیری-فعال اجتماعی
Copy Right 2013 Artmis.ORG