1397/12/28 07:25


191976
تاریخ انتشار: 1396/12/22 16:57
جلسه شورای سلامت ایذه، با صدای بلند ارباب رجوع هایی که مشکل آب داشتند برای دقایقی به حاشیه کشیده شد.

به گزارش رحیم آورچه خبرنگار پایگاه خبری عصر جهان،جلسه شورای سلامت که با مدیریت حسین کیانی معاون فرماندار در حال برگزاری بود برای دقایقی به علت مراجعه عده ی زیادی از همشهریان در خصوص کمبود آب شرب در سطح شهر متوقف شد
زنان و مردان مناطق پارک جنگل و محمد رسوالله (ص) که مشکل آب داشتند به فرمانداری آمدند و با صدای بلند فریاد زدند "ما آب می خواهیم کسی به کار ما رسیدگی کند."
البته چندی پیش نعمتی مدیر آبفا شهرستان ایذه هشدار بحران آب را به مسئولین بالاتر گزارش داده بود ولی متاسفانه تاکنون کسی رسیدگی نکرده است.
Copy Right 2013 Artmis.ORG