1398/05/28 12:35


213191
تاریخ انتشار: 1397/03/21 19:04
ای کاش، شریعتی تیغ بر منتقدین می کشید ولی خروجی برخوردهایش، نتایج و دستاوردهای مطلوبی در بر می داشت

عصرجهان؛عبدالرحمن نیک سرشتیکی از نویسندگان جامعه شناس در مورد استاندار خوزستان جناب آقای دکتر شریعتی نقل به مضمون نوشت؛ ایشان یک اصلاح طلب به معنای واقعی است زیرا، آستانه ی تحمل پذیری بالایی دارد با این که خیلی ناسزا، تهمت و تحقیر می شنود اما کریم النفس است و واکنش منفی نشان نمی دهد و مثل دیگر اسلاف خویش نه بر منتقدین می شورد و نه دست به انتقام می زند.
ان نویسنده معتقد بود منتقدین ما در استان، قدر دکتر شریعتی را نمی دانند و در تدارک تخریب و برکناری او هستند در حالی که بعد از ایشان، معلوم نیست استانداری به مهربانی و ملاطفت شریعتی در استان خواهیم داشت.

به هر حال معلوم است عده ای از باب قدر نعمت، نعمتت افزون کند دست به روشنگری زده و منتقدین و فعالان سیاسی را انذار می دهند و این کار بسیار خوبی است البته، به شرطی که حرفهای انها از صداقت منطقی برخوردار و نتیجه ی حرف هایشان نزدیک شدن منتقدین به استاندار باشد و ایضا، کاری کنند تا طرفین ماجرا، با هم کنار بیایند.

به هرحال، آن  نویسنده توجه ندارد که خود دکتر شریعتی هم اشکالاتی دارد که موجب می شود تا منتقدین بر علیه او تحریک شوند که صاحب این نوشتار به شرح زیر چند قلمی از آنها را توضیح می دهد.

۱- بی خیالی، کم محلی و گزینشی عمل کردن دکتر شریعتی در مواجه با نقد، نباید با نقدپذیری یکی پنداشته شود.

زیرا، افراد نقد پذیر طرف های مقابل خود را به مشورت دعوت می کنند و در مورد مساله مورد نقد یا دست به ابهام زدایی می زنند و یا موضوعیت نقد را جدی می شمارند. که متاسفانه این گونه موارد مثبت در روحیه ی دکتر شریعتی دیده نمی شود.

۲- نویسنده مورد نظر از برخورد نامتناسب استانداران پیشین با منتقدین و عدم جرات منتقدین در نقدها نسبت به آنها، تا توانست قلمفرسایی نمود و از این بابت آستانه ی تحمل پذیری و منش دمکراتیک جناب آقای دکتر شریعتی را بعنوان یک اصلاح طلب مداراگر ستود، که البته ایشان با این که دست به غلو گویی زده ولی به هیچوجه ره به خطا نپیموده، ولیکن چه سود از بابت گفتن یک چنین مواردی که در آن سودی برای مردم استان و توسعه ی خوزستان متصور نمی شویم.

 ای کاش، شریعتی تیغ بر منتقدین می کشید ولی خروجی برخوردهایش، نتایج و دستاوردهای مطلوبی در بر می داشت.

۳- دوستان و هواداران جناب اقای دکتر شریعتی باید توجه داشته باشند که بین منتقدین دلسوز بی طمع و مطالبه گران متوقعی که گهگاه قلمی بر بدست می گیرند و همیشه شاکی و زیرآب زن هستند را تفاوت گذاشته و با دفاع غیراصولی و بد از دکتر شریعتی موجبات از خود بیگانگی ایشان را در امور استان فراهم نیاورند.چون که، نقد سازنده ولو گزنده به حال استاندار جوان به مراتب بهتر از یک دفاع غیر منطقی از اوست.

والسلام
Copy Right 2013 Artmis.ORG