1398/03/02 09:32


213224
تاریخ انتشار: 1397/03/23 16:51
قاطبه اعضاء به موضوع امید و اعتماد آسیب دیده در بین فرهنگیان اذعان داشتند و از سیاست های پیش رو برای سازمان ،ایجاد و پی گیری راه کارهای مناسب برای ترمیم این آسیب ها سخن گفتند .

انتخابات شورای مرکزی سازمان معلمان خوزستان با حضور اعضاء برگزار گردید.
پیش از اجرای انتخابات، همکاران عضو به ارائه راه کارهای مناسب برای موضوعات مبتلی به کشور و به ویژه فرهنگیان پرداختند.
قاطبه اعضاء به موضوع امید و اعتماد آسیب دیده در بین فرهنگیان اذعان داشتند و از سیاست های پیش رو برای سازمان ،ایجاد و پی گیری راه کارهای مناسب برای ترمیم این آسیب ها سخن گفتند .
سازمان معلمان خوزستان معتقد است که بدنه آموزش و پرورش دارای آن اندازه از  توانایی کارشناسی است که می تواند به راحتی به طراحی آسیب های پیش رو پرداخته و ارائه راه های برون رفت از این وضعیت را نیز داشته باشد.نیروهای فرهیخته و فهیم و کاربلد در بدنه آموزش و پرورش کم نیستند،تنها باید امید و اعتماد تضعیف شده را در میان آنان تقویت کرد تا پای به صحنه بگذارند ،به امید چنان موقعیتی به فردا می اندیشیم .   

نتایج انتخابات به این شرح است.

اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از قرار زیر است.

۱•اکبر ظریفی
۲•محسن جرفی
۳•حسن بهنام
۴•فرزاد اورکی
۵•فرشاد بهرامی
۶•غلامحسین الهایی
۷•آرش یان چشمه
۸•اسدالله شهریاری
۹•شیرین شیخ زایری
۱۰•علی امیری مقدم
۱۱•مرتضی شریفی
۱۲•شمس سبحانی جو
۱۳•عبدالهادی حیدری
۱۴•حبیب عبادی فخر
۱۵•حسین اسدی پور
۱۶•عباس سبزی زاده
۱۷•مسعود سعید پور
۱۸•امیر حسین فتاحی
۱۹•بهنام محمد پور
۲۰•زینب شریفی

بازرسان:

۱•روح الله سعادت زاده
۲•غلامعباس کاظمی

 در این انتخابات دکتر اکبر ظریفی با ۱۷ رای  و دکتر محسن جرفی  با ۱۶ رای بیشترین آرا  را کسب نمودند.
Copy Right 2013 Artmis.ORG