1398/03/02 21:34


213337
تاریخ انتشار: 1397/04/02 00:50
به نظر می رسد اکثریت اعضای اوپک موافق این افزایش تولید هستند زیرا منجر به افزایش درآمد نفتی آنها می شود/ روسیه عضو اوپک نیست. روسیه و سعودی بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند.

عصرجهان-عربستان سعودی با توافق روسیه به دنبال تصویب افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت اوپک است.

این اقدام با هدف جایگزینی کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا صورت می گیرد.

ایران هم اکنون روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه تولید و  حدود ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت دارد. آمریکا تلاش می کرد گام به گام صادرات نفت ایران را کم کند. افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان نفت می تواند جای خالی نفت ایران در بازار جهانی را پر کند و مانع از افرایش قیمت نفت شود.

این اتفاق به معنی همکاری رسمی اوپک علیه تحریم صادرات نفت یک عضو موسس اوپک است

زنگنه وزیر نفت ایران به شدت با این اقدام مخالف است و جلسه دیشب اوپک را به نشانه اعتراض ترک کرد.

به نظر می رسد اکثریت اعضای اوپک موافق این افزایش تولید هستند زیرا منجر به افزایش درآمد نفتی آنها می شود

روسیه عضو اوپک نیست. روسیه و سعودی بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند.

تکمیلی

وزیران نفت اوپک امروز به توافقی درباره افزایش تولید حدود یک میلیون بشکه ای دست یافتند اما در عمل حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش اتفاق خواهد افتاد.

این افزایش تولید در پی کاهش تولید اوپک در گذشته صورت می گیرد.
Copy Right 2013 Artmis.ORG