1397/08/25 15:24


213566
تاریخ انتشار: 1397/04/16 17:14
بیمار باشتی با ارسال پیام تلفنی نوشت: "دکتر موردم" [دکتر درحال جان دادنم]

عصرجهان-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت خبر داد: امروز یک تماس از باشت داشت که در آن مکالمه تلفنی اعلام شد، "دکتر موردم "[دکتر درحال جان دادنم] 

دکتر فرشاد رستمی گفت: بعد تماس گیرنده و با توجه شناختی از بیمار داشتم و تنها در خانه بود خودم به همراه معاون شبکه تیم ارژانس رفتیم بر بالین بیمار که نفس های آخر را می‌کشید 

رستمی یادآور شد: خوشبختانه هوشیاری بیمار تعهد و پیگیری تیم تکنسین‌های اورژانس عامل نجات این بیمار شد بود و هم اکنون وضع عمومی وی مساعد است.

خبرنگار/ فتح الله پوران پور
Copy Right 2013 Artmis.ORG