1397/11/29 18:12


213573
تاریخ انتشار: 1397/04/16 13:01
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان درباره حادثه آتش سوزی پل سیاه اهواز گفت: برای پیشگیری از وقایع مشابه در حال هماهنگی و مکاتبه با امور آب استان و مدیریت راه آهن هستیم.

به گزارش عصرجهان به نقل از ایلنا، محمدحسین ارسطوزاده در این باره اظهار داشت: به دلیل آتش سوزی در نیزارهای زیر پل سیاه که در بستر رودخانه رشد کرده‌اند آتش به عرشه پل سرایت کرد که پس از مهار آتش اینک کارگران مشغول تعمیر خط راه آهن هستند.

وی افزود:‌ با توجه به گرمای شدید برای پیشگیری از وقایع مشابه در حال هماهنگی با امور آب استان و مدیریت راه‌آهن هستیم تا نی‌ها و هر گونه مواد آتش‌زا از محیط زدوده شود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی استان خوزستان با بیان اینکه در همین راستا برنامه پایش در تمامی فصول سال با هماهنگی مراجعه مسئول برای آثار تاریخی تهیه شده ادامه داد: همه ادارات و عوامل میراث فرهنگی برای به اجرا درآوردن این برنامه به منظور اقدامات پیگیرانه اقدام خواهند کرد. 
Copy Right 2013 Artmis.ORG