1398/12/04 02:14


255250
تاریخ انتشار: 1397/08/16 14:27
در گفتگو با خانم دکتر پریچهر سلطانی مولف کتاب "بی بی مریم بختیاری" عنوان شد؛
مولف کتاب بی بی مریم بختیاری افزود: انچه مرا به نگارش زندگی نامه بکی از هزاران زن اسطوره ای از سرزمینم "بی بی مریم بختیاری" واداشت روشنی چهره مبارزاتی ایشان و شناخت کامل از مبارزات و نقش انکار ناپذیر وی در ایل بختیاری بود که بعنوان اسطوره مبارزاتی زنان ایرانی میتوان از او یاد کرد

عصرجهان؛پرویز دوید خسروی-در فرهنگ خودساخته 5 هزار ساله اهالی زاگرس نشین حماسه ها اشعار اداب و سنن و رسومات نا نوشته بسیاری وجود دارد که از طریق نقل در محافل و لالایی های مادربزرگان و نجوای بزرگان سینه به سینه و تا به امروز نسل اندر نسل زمزمه هایی از ان به نسل های امروزی انتقال یافته است در دوران زندگی ایلات و عشایری این مردم رشادت ها و حماسه ها افریدند که کمتر بازگو شده  است


دکتر پریچهر سلطانی نویسنده توانای سرزمین لاله های واژگون دراین رابطه گفت: انچه من را وادار به نگارش زندگی نامه یکی از بانوان اساطیری سرزمینم واداشت تحقیق و تفحص از چگونگی زندگی اداب و رسوم و فرهنگ بختیاری ها در طول تاریخ 5هزار ساله انها بود مردمانی با فرهنگ های خود ساخته و میتوان گفت سازنده تمدنی پیشرفته با حال و هوای ان دوران که صنعت و علم سنتی  را بخوبی فراگرفته بودند و از ان طریق روزگار می گذراندند
خانم دکتر سلطانی ادامه داد: این مردم تمام اداب و سنن و زندگی خودرا در قالب شعر سینه به سینه می چرخاندند و با ان زندگی می کردند مردمانی مستقل ازادی خواه و خودساخته که رشادت های بسیا ر زیادی هم در ثبات و امنیت و تمامیت ارضی کشور داشتند انچه از گذشته بختیاری ها می دانیم در اشعار سروده شده انهاست
مولف کتاب بی بی مریم بختیاری افزود: انچه مرا به نگارش زندگی نامه بکی از هزاران زن اسطوره ای از سرزمینم "بی بی مریم بختیاری"  واداشت روشنی چهره مبارزاتی ایشان و شناخت کامل از مبارزات و نقش  انکار ناپذیر وی در ایل بختیاری بود که بعنوان اسطوره مبارزاتی زنان ایرانی میتوان از او یاد کرد
دکتر پریچهر سلطانی در پاره ای دیگر از سخنان خود به گلایه از سازندگان فیلم و سریال "بی بی مریم" اشاره کرد که بی شک می بایستی از اینجانبه بعنوان کاتب بی بی مریم در ساخت مشاوره و شور می گرفتند که این بی مهری توجیهی ندارد قطعا انچه از متن و ماهیت سریال به دست مردم خواهد رسید بی نقص نخواهد بود
دکتر سلطانی گفتند: امروز زمانی است که همه باید قلم مهر را به سرفرازی و افتخارات اهالی زاگرس در همه زمینه ها بدست بگیریم و فریادی باشیم برای اعتلای فرهنگ مبارزاتی و تجلی هویت تاریخی  زاگرس نشینان و معصومیت و مظلومیت از دست داده انها ..باشد که نخبگان و فرهیختگان این سرزمین هرکدام در مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود به رشد و اعتلای و شفافیت  فرهنگ ایلی کوشا و مشارکت داشته باشند
پرویز دوید خسروی مشاور فرهنگی و رسانه ای انجمن نخبگان


بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG