1398/12/04 14:14


265935
تاریخ انتشار: 1397/11/04 22:47
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار یکسال گذشته در خصوص قصور پزشکی نیز گفت: مجموعا ۴۷ پرونده جهت بررسی قصور پزشکی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان ارجاع که ۲۴ نظریه کارشناسی منجر محکومیت و ۲۳ پرونده نیز تبرئه شده است

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح آمار ۹ ماهه قصور پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: در ۹ ماهه اول امسال ۲۹ پرونده با شکایت از کادر درمان از سوی مراجع قضایی به کمیسیون‌های اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده که از این تعداد ۱۳ نظریه کارشناسی منجر به محکومیت و ۱۶ پرونده تبرئه شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح آمار ۹ ماهه قصور پزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: در ۹ ماهه اول امسال ۲۹ پرونده با شکایت از کادر درمان از سوی مراجع قضایی به کمیسیون‌های اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده که از این تعداد ۱۳ نظریه کارشناسی منجر به محکومیت و ۱۶ پرونده تبرئه شده است.
وی اضافه کرد: از تعداد پرونده‌های محکومیت، رشته تخصصی زنان و زایمان با ۵ پرونده در صدر میزان محکومیت در استان قرار گرفت ،همچنین ۳ پرونده دیگر از قصور پزشکی مربوط به رشته تخصصی گوش و حلق و بینی بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به آمار یکسال گذشته در خصوص قصور پزشکی نیز گفت: مجموعا ۴۷ پرونده جهت بررسی قصور پزشکی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان ارجاع که ۲۴ نظریه کارشناسی منجر محکومیت و ۲۳ پرونده نیز تبرئه شده است
منبع/سایت پزشکی قانونی استان
Copy Right 2013 Artmis.ORG