1399/07/08 19:42


296853
تاریخ انتشار: 1398/02/07 11:39
بازیکنان توانمندی همچون مهدی علیزاده، رضا حسینی، حسین بغلانی، علی جراح و داریوش بخت در کنار سایر بازیکنان، با فرامین امید کنگریس و سایر اعضای کادر فنی در صعود استقلال ملاثانی نقش به سزایی داشتند

عصرجهان؛ محسن بابادی- در بازی های این فصل استقلال ملاثانی در لیگ دسته سوم فوتبال کشور، رگه هایی از فوتبال ناب خوزستانی را به عینه مشاهده کردیم. خصوصا اینکه بازیکنان توانمندی همچون مهدی علیزاده، رضا حسینی، حسین بغلانی، علی جراح و داریوش بخت در کنار سایر بازیکنان، یا فرامین امید کنگریس و سایر اعضای کادر فنی برای این تیم سنگ تمام گذاشتند. بدون تردید حمایت مسولین ورزشی این شهر در کنار تشویق های جانانه مردم غیور ملاثانی عاملی اساسی در جهت پیشرفت و موفقیت این تیم مردمی بوده است. اما یکی از بهترین بازیکنان این تیم، جوان بلندقامت، خوش اندام و 21 ساله بهمئی یعنی داریوش بخت》بوده که در اوج جوانی نوید ظهور یک بازیکن بزرگ دیگر در آسمان فوتبال کشور را داده است. بازیکنی توانمند و خوش تکنیک در سمت چپ خط میانی و بعضا در پست مهاجم چپ که چهره ای جدید را به فوتبال استان و کشور معرفی کرده است.

نام《داریوش بخت》مهاجم مودب و بااخلاق فوتبال خوزستان را به خاطر بسپارید. چرا که حرف های زیادی برای گفتن در آینده ای نزدیک خواهد داشت. در خاتمه برای تیم خوب استقلال ملاثانی در لیگ دسته دوم کشور آرزوی موفقیت روزافزون را دارم.*

✒ *محسن بابادی*

 


بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG