1399/06/29 20:18


296933
تاریخ انتشار: 1398/02/16 01:02
در پنجمین کنگره ملی شعر خلیج فارس شعرای نامداری از سراسر کشور حضور داشتند

عصرجهان-در حاشیه پنجمین کنگره ملی شعر خلیج فارس از ناصر حکیمی خبرنگار پایگاه خبری عصرجهان با اهدا لوح سپاس تقدیر شد
ناصر حکیمی در جهت برگزاری هرچه بهتر این کنگره کمک های شایان ذکری در حوزه رسانه و خبر به انجام رساند
کنگره ملی شعر خلیج فارس همه ساله، اردیبهشت ماه و در روزهای مقارن با روز ملی خلیج فارس، در بندر هندیجان واق در سواحل خلیج فارس برگزار می شود.
در این کنگره شعرای نامداری از سراسر کشور حضور داشتند

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG