1399/04/25 04:27


297017
تاریخ انتشار: 1398/02/22 21:52
مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان بهمئی خبر داد:
ولی اله جاوید: پرونده های تشکیلی در کارگروه شش نفری شهرستان بررسی و در صورت تایید به کارگروه استان ارسال می گردد.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، مهلت تشکیل پرونده آموزشیاران و آموزش دهندگان سواد آموزی شهرستان بهمئی تا۲۵  اردیبهشت تمدید شد


بنا به همین گزارش مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان بهمئی گفت: آموزشیاران و آموزش دهندگان باسابقه فعالیت ۱۳۷۹تا پایان سال۱۳۹۱ که مشمول قانون‌ الحاقی استخدامی هستند فرصت دارند برای تشکیل پرونده تا۲۵اردیبهشت به واحد سوادآموزی آموزش و پرورش مراجعه کنند.
ولی اله جاوید افزود:  این طرح شامل آموزشیاران و آموزش دهندگانی میشود که حداقل داری دو سواد آموزی بصورت مستمر دو دوره یا دوسال متوالی داشته باشند
وی گفت پرونده های تشکیلی در کارگروه شش نفری شهرستان بررسی و در صورت تایید به کارگروه استان ارسال می گردد.
Copy Right 2013 Artmis.ORG