1399/03/10 04:11


298174
تاریخ انتشار: 1398/05/29 02:38
تصمیم فرماندار حجتی نیا در گماردن دو نیروی رسانه ای فعال به انعکاس انچه که تا کنون انجام داده و ‌یا در ادامه پیگیری خواهد کرد اقدام اصولی و شایان ذکری است

عصرجهان؛ یاداشت دریافتی از پرویز دیوید خسروی-با شروع بکار حجتی نیا بعنوان فرماندار مسجد سلیمان گمانه زنی ها و دست های آلوده به کین از جنس خود زنی مطامع طلبی و ویژه خواری و سواستفاده بهمراه ابر و باد و ‌مه و خورشید فلک در هم‌آمیختند تا چهره از نقاب بی غل و غش فرزند خود را بهر شکل ممکن نزد و در اذهان عمومی مکدر و مخدوش و نابلد جلوه دهند.
باید قبول کنیم حجتی نیا بی توجه و‌ بی خیال از شائبه ها و هجویات گروه های منتسب به این جناح و ان جناح که اگر  بی اعتناست ولی گوشه چشمی به لات و الات حضراتی دارد که بجای همسویی و دستگیری فضای شهرستان را ‌مسموم و مشوش می کنند.
 تصمیم فرماندار حجتی نیا در گماردن دو نیروی رسانه ای فعال به انعکاس انچه که تا کنون انجام داده و ‌یا در ادامه پیگیری خواهد کرد اقدام اصولی و شایان ذکری است که متاسفانه قبلا در توصیه به فرمانداری از این مجرا و پتانسیل و ظرفیت غفلت کرده و ازهمین مجرا هم خدمات و مظلومیت و ‌معصومیت فرماندار وقت نادیده گرفته شد.
اقدام حجتی نیا به سپردن اخبار و عملکرد به دو بازوی توانمند رسانه ای شهرستان قطعا شاه کلیدی موثر خواهد بود بر تبادل اخبار و انتقال اطلاعات و انعکاس عملکردها و ارتباط دوسویه با مردم‌ و ایجاد روابط حسنه با مخاطبین و پاسخ منتقدین
تحول چشمگیری را‌ که اخیرا در باب فعالیت های مجموعه فرمانداری و ‌پیگیری ها و تلاش شخص فرماندار در مدت کوتاه سرپرستی فراخوانی عمومی خبرنگاران در جلسات خصوصا در جلسات شورای اداری شهرستان و یا مدعوین استانی و کشوری نشان از فعالیت چشمگیر بخش رسانه فرمانداری دارد
ضمن تایید و تقدیر و تشکر از اقدام فرماندار حضرت حجت الاسلام ‌والمسلمین حاج اقای حجتی نیا ارزوی سلامتی و‌ موفقیت برای دو خبرنگار موفق شهرستان اقایان افشین خدری و محمد شهنی را داریم
پرویز دوید خسروی
عضو کوچکی ازاصحاب رسانه شهرستان

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG