1399/04/25 04:13


300528
تاریخ انتشار: 1399/02/27 16:40
باید مواظبت کرد که تهیه کنندگان لیست نیازمندان و یا توزیع کنندگان غیر از معیارهای "انسانی" و "نیاز" معیارهای دیگری از جمله بستگی های فامیلی و یا روابط اجتماعی را مد نظر قرار ندهند

پایگاه خبری عصرجهان؛یاداشت- با شیوع ویروس کرونا و بیکاری بخش اعظمی از شاغلان؛ خیل نیازمندان به صورت محسوسی افزایش یافت.
مردم و نهادها کما فی السابق در اقدامی انسان دوستانه اقدام به تامین بسته های حمایتی و توزیع آنان بین نیازمندان کردند که جای تقدیر دارد
اما متاسفانه به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی و یا سلیقه ای عمل کردن تهیه کنندگان لیست نیازمندان بسته های حمایتی به دست همه نیازمندان واقعی نمی رسد و حتی ممکن است افراد فاقد نیاز از نیازمندان سبقت بگیرند
به یاد داشته باشیم که افرادی پیش از شیوع کرونا دارای شغل بودند اما بیش از دو ماه است که بیکار شدند و به دلیل نداشتن پس انداز کافی در شرایط سختی به سر می برند و گله و شکایت هم به جائی نمی برند.لذا باید مواظبت کرد که تهیه کنندگان لیست نیازمندان و یا توزیع کنندگان غیر از معیارهای "انسانی" و "نیاز" معیارهای دیگری از جمله بستگی های فامیلی و یا روابط اجتماعی را مد نظر قرار ندهند و در شهرهای کوچک و روستاها این حساسیت ها را دوچندان باید کرد
از سوی دیگر متاسفانه برخی افراد بی نیاز هم به گونه ای پرورش یافتند که اگر بفهمند دارو مجانی هم برای بیماران صبعب العلاج توزیع می شود به دنبال آنند سهمی برای خود بگیرند این دسته افراد هم از موانع توزیع عادلانه بسته های حمایتی هستند
Copy Right 2013 Artmis.ORG