1400/09/06 11:24


303331
تاریخ انتشار: 1400/05/05 14:46
بمنظور تسریع در روند واکسیانسیون شهروندان؛
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با تأمین و واگذاری یک دستگاه فریزر نگهداری واکسن کرونا به مدیریت بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان شرایط تزریق واکسن این ویروس را برای عموم شهروندان سهولت بخشید .

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با دستور مساعد مدیرعامل این شرکت به سفارش اداره خدمات مهندسی و توسط اداره تدارکات و امور کالا با صرف هزینه ای افزون بر 528 میلیون ریال خریداری و در اختیار مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان قرار گرفت تا واکسن ویروس کویید 19 که می بایست در دمای خاصی نگهداری شود و این قابلیت در یخچال های معمولی امکان پذیر نیست ، دوره ی نگهداری و تزریق آن به شهروندان برای مصون ماندن در برابر این ویروس ، کوتاه تر و ساده تر شود .
شایان ذکر است شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این نیز با همکاری مدیریت بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان اقلام قابل توجهی از تجهیزات حفاظت فردی و بهداشتی را جهت استفاده توسط کادر زحمت کش درمان به ارزش تقریبی بیش از 20 میلیارد ریال را در اختیار مدیریت شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار داده اند .
نگارش و انتشار : دانوش صالحی  / عکس : محمد باقری
Copy Right 2013 Artmis.ORG