1400/10/29 13:33


303715
تاریخ انتشار: 1400/07/09 13:32
یادداشت/حمدالله مبشری
امروز مردم مظلوم استان ما گرفتارند!! گرفتار!! ضرورت ذکر و شمارش گرفتاری ها در همه زمینه ها نیست

پایگاه خبری عصرجهان؛ حمدالله مبشری در یادداشتی با عنوان "خطاب به استاندار محترم جناب آقای دکتر احمدزاده" نوشت:

جمهوری اسلامی حاصل تلاش و مجاهدت امام(ره)؛مجاهدان؛ مبارزان قرون گذشته و بهای خون هزاران شهید تاریخ این سرزمین است و صد البته نماد اسلامیت قومی است که پیامبر اسلام همواره از صلابت؛ جستجوگری؛ حق طلبی آنها سخن فرمود و از طرفی میراث هزاران انسان مشتاق بندگی خالقی است که در تاریخ ؛تمدن ایران ریشه داشته و چراغ پرستش بندگی در این سرزمین هرگز خاموش نبود!!

جناب دکتر احمدزاده

در این نگارش نکته ای نیست که از دید تیز بین مردم استان و حضرتعالی پنهان باشد! جنابعالی از چهره های نام آشنا و انقلابیون نسل اول که به جغرافیا، قیومیت ها، ظرفیت‌ها، جریانهای سیاسی و در یک کلام داشته ها و نداشته های استان کاملا آشنا و تسلط کافی دارید.

امروز مردم مظلوم استان ما گرفتارند!! گرفتار!!ضرورت ذکر و شمارش گرفتاری ها در همه زمینه ها نیست

در یک نگاه کوتاه:⤵️


عدم توسعه در شاخص ها -فقر؛ تنگ دستی- بیکاری-حاشیه نشینی شهرها-خشکسالی بی رحمانه طبیعی- سیاست زدگی- و...جزاستان هایی اول کشور هستیم
علی رغم عظمت انقلاب اسلامی و دست آوردهای عظیم آن و از طرفی آوازه جهانی نهضت خمینی کبیر(ره) در چند دهه گذشته در اثر اختلاف سیاسیون و سوء مدیریت ها و... مشکلاتی برمردم استان تحمیل شد که حق آنها نبود!!! بعضا تمام این بدبختی ها ریشه در قدرت طلبی، اشرافیت سیاسی؛ نگاه قومیتی، دخالت قوا در حوزه وظیفه عملکردی؛فاصله گرفتن
مسولین از مردم، حزب و جناح بازی، قانون گریزی، و.. داشته و دارد.
و از همین منظر شرایط سختی بر مردم گذشت

جناب استاندار محترم:این دمل چرکین در اکثر ساختارهایی اداری ریشه دوانید که امروز باور عمومی در پیروزی بر این غده سرطانی مشکل و یا نیاز به معجزه دارد!!اما میتوان

ریاست جمهور محترم در محضر خدای باری تعالی و مردم ایران، شعارهای انتخاباتی داده(که در حافظه تاریخ ماندگاراست) و جنابعالی منتخب تفکری هستید که با شعار دولت انقلابی- فساد ستیزی؛ اقبال ملت بزرگ ایران را به خود جلب کرد و با وجود شرایط سخت از ملت ایران رای مثبت گرفت.

فلذا امروز نوبت مطالبه گری ملت ایران و مردم استان و عمل به شعاعر انتخاباتی در دولت انقلابی است.

حال که توفیق رفیق و سکان مدیریت اجرایی استان در دستان جنابعالی قرار گرفت. می طلبدکه با کمک نیروهایی دلسوز که دل در گروه نظام و مردم دارند به اصلاح شرایط موجود، بهبود وضع معیشت مردم استان اقدام نمایید.

راز توفیق جنابعالی:

مبارزه با بدعت گذاران سیاسی-حذف نگاه قومیت؛نیفتادن در چمبره نمایندگان مجلس-مبارزه با باج خواهی و باج گیری- و.....میباشد.

البته کار سخت و دشواری است اما میتوانید با اتکا به قدرت الهی و حمایت‌های مردمی؛ جوانان انقلابی بر این دیوهای عفریت پیروز و در گام دوم انقلاب راه را هموار کنید تا جهت گیرهایی واقعی انقلاب به ثمر نشیند

امروز مطالبه گری افکار عمومی در گام دوم انقلاب خارج از حوزه نفوذ اصولگرایان و اصلاح طلبان است و از طرفی هماهنگی و تامل با دیگر قوا و نهادها برآمده از نظام اسلامی در راستایی تصمیم سازی کلان آست؛ نه تداخل در تصمیم گیری حوزه نفوذ و شرح وظایف ها

جناب آقای استاندار!

جمهوری اسلامی در ابعاد وسیعتر یک انقلاب فرهنگی بود. متاسفانه بیش از یک دهه مشکلات اقتصادی و معیشت مردم کار را به جایی رساند که علی ظاهر توجهات همه رفت به سمت اقتصاد و عملا فرهنگ در اولویت دوم قرار گرفت. این خطایی راهبردی در آینده نزدیک چالش هایی جدی برای نظام اسلامی است که باید چاره اندیشی نمود غفلت از این مهم خطر بزرگی برای فروپاشی نظام خانواده و از دست رفتن سرمایه انسانی و نسل جوان است!! غفلت از از مهم باعث میشود که آیندگان ما را نبخشند

نتیجه:

برای برون رفت و عبور از شرایط سختی که ملک و ملت را گرفتار کرد،علاوه بر نکات فوق الذکر انتظار میرود نکات ذیل مورد توجه قرارگیرد:

*هر چند تعامل با قوای سه گانه؛ نهادهایی انقلابی، مشورت با بزرگان ملی و منطقه ای امری اجتناب ناپذیر است، اما با حفظ وظایف متعارفی که قانون تعیین کرد نه بیشتر!! فلذا

برهمه آگاهان روشن است که مشکل اصلی این مملکت ریشه در مجلس شورا اسلامی در همه ادوار داشته و دارد!!!! متاسفانه فقط در مقطع کوتاهی؛ و الی همه دولت‌ها در طول چهار دهه انقلاب در گروگان مجلس بودند!! که شرایط امروز متاثر از انباشت عملکرد مجالس گذشته بود و اگر از تاریخ عبرت نگیریم سر انجامی بهتر از دولت‌ها گذشته و استاندارن پیشین نیست

*مقام معظم رهبری سال 1400 بعد از پیروزی همین دولت؛ نمایندگان مجلس را صراحتا پرهیز داد از دخالت در کار دولت!

نمایندگان هم نباید قبول کنند وکیل آلدوله باشند و از طرفی دولت نباید خود را در گروگان مجلس قرار دهد

*خواهش مردم استان، جوانان:
همانگونه که رییس دولت با شعار مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شد انتظار میرود در چهار چوب وعده های داده شده عمل گردد و با پرهیز از جناح های سیاسی اصولگرا - اصلاح طلب -اعتدالی؛ امور ملک وملت اداره گردد.

رییس دولت مردمی و انقلابی در چهارچوب شرایط گام دوم انقلاب شعارهایی داده که در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط گردید،انتظار مردم استان اجرایی عدالت و عمل به شعارها وسیاست ها دولت از راس تا ذیل می باشد، صد البته اجرایی سیاست های دولت و خدمات آن در استان ها بدست استانداران،در کام مردم تلخ یا شیرین می شود.!!پس وظیفه معلوم و انتظارات مشخص!!!!

من به عنوان یک شهروند هم استانی فارغ از همه دردها؛ رنج ها و نگرانی ها موجود ؛ دغدغه مردم و انقلاب را دارم و پیش خدا و وجدان انسانی ام احساس مسولیت کردم تابخشی از دغدغه های خود را رسانه ای کنم تا به سمع ؛ نظرتان برسد و چاره اندیشی شود و از طرفی وظیفه انسانی ام را انجام داده باشم!!

آرزوی توفیق و نجات مردم استان را از شرایط کنونی؛ بدست توانایی جنابعالی از خدای بزرگ مسیلت دارم
Copy Right 2013 Artmis.ORG