1400/09/06 12:01


303813
تاریخ انتشار: 1400/07/21 09:06
یعقوب دانشی از ظرفیت های جوان و انقلابی نیروی انسانی است که تجارب ذی قیمی از کار جهادی در مناطق محروم به همراه دارد

پایگاه خبری عصرجهان-یعقوب دانشی متولد پائیز 67 شهرستان باغملک؛ دانش آموخته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی ترم آخر دکترا، فی الحال فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان و رئیس اداره رسیدگی به حسابهای شرکت برق منطقه ای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است

یعقوب دانشی از ظرفیت های جوان و انقلابی نیروی انسانی است که تجارب ذی قیمی از کار جهادی در مناطق محروم استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به همراه دارد
حضور جوانان ‌انقلابی و جهادی در بدنه اجرایی کشور؛ کارآمدی؛ نشاط و سرعت عمل را در راه رسیدن به توسعه کشور  به دنبال خواهد داشت

سوابق علمی-آموزشی:

 • کارشناس ارشد حسابداری و دانشجوی ترم آخر در مقطع دکترا
 • مدرس برتر در دانشگاه های آزاد و پیام نور(سال تحصیلی 96-97)
 • استاد برتر دانشگاه در سال 1396
 • مدرس دانشگاه مهر اروند
 • مدرس دانشگاه امام حسین (ع)سپاه


سوابق اجرائی:

 • فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
 • رئیس اداره رسیدگی به حسابهای شرکت برق منطقه ای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
 • عضویت در چندین کارگروه و کمیته تخصصی وعمومی(کمیته عالی مدیریت بحران،پدافندغیرعامل و HSE – کمیته ورزش – شورای فرهنگی و...)شرکت برق منطقه ای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
 • عضو ستاد اجرایی عفاف و حجاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
 • سرپرست اسبق عملیات (امداد)شرکت گاز باغملک
 • ناظر ارشد پروژه های شرکت گاز

 

سوابق سیاسی:

 • دبیر کمیسیون صنعت برق شورای ائتالف انقالب اسالمی شهر اهواز
 • معاون علمی و آموزشی جمعیت گفتمان انقالب اسالمی استان خوزستان
 • عضو شورای مرکزی کمیته اقشار جمنا استان خوزستان
 • عضو کمیسیون انرژی شورای ائتالف انقالب اسالمی استان خوزستان
 • عضو کمیسیون انرژی بسیج مهندسین سپاه استان خوزستان
 • مسئول کمیته نیرو(شرکت ها وسازمان های تابعه وزارت نیروخوزستان درشورای ائتالف انقالب اسالمی)
 • عضوکارگروه نخبگان صنعت آب وبرق شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان خوزستان

سوابق فرهنگی:

 • مسئول شورای علمی و پژوهشی حوزه بسیج شهید عباسپور آب و برق خوزستان
 • عضو هیات اندیشه ورز و بسیج متخصصین سازمان بسیج کارمندی استان خوزستان
 • دبیر هیات اندیشه ورز حوزه شهید عباسپور خوزستان
 • مسئول بسیج سازندگی و بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان
 • سفیر مقاومت اسالمی در دفاع از ملت مظلوم فلسطین
 • مسئول علمی و پژوهشی پایگاه امام حسین)ع( شرکت برق منطقه ای خوزستان
برچسب ها:
یعقوب دانشی ؛Copy Right 2013 Artmis.ORG