1401/04/14 05:23


304198
تاریخ انتشار: 1400/10/08 00:15
پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده با موافقان و مخالفان زیادی روبه‌رو بوده است. اما در دنیا مردم در چه سنی و با چه دستمزدی بازنشسته می‌شوند؟

پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال آینده با مخالفت‌های زیادی همراه شده است، سن بازنشستگی در حالت کلی در ایران برای مردان ۶۰سال و برای زنان ۵۵سال است. در عین حال حداقل دستمزد در ایران برای کارگران در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده است. منبع: همشهری
Copy Right 2013 Artmis.ORG