1399/05/13 17:35


3042
تاریخ انتشار: 1393/09/25 22:04
نماینده مردم اهواز: موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت درسال آینده کمتر ازسه هفته دیگر درمجلس بررسی می شود واین احتمال وجود دارد که حقوق کارکنان تا 20 درصد افزایش یابد.

عصرجهان -'سید شکر خدا موسوی' درنشست شورای اداری اهواز که سه شنبه درسالن جلسات اداره کل ارشاد استان برگزار شد، گفت : موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت درسال آینده کمتر ازسه هفته دیگر درمجلس بررسی می شود واین احتمال وجود دارد که حقوق کارکنان تا 20 درصد افزایش یابد.

وی بااشاره به اینکه درحال حاضر بیش از50 درصد از اعتبارات پروژه های عمرانی کشور هدر می رود، گفت : این اعتبارات عموماً به شکل صحیحی هزینه نمی شود وباید بدنبال پیدا کردن دلیل هدر رفت اعتبارات بود.

نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی افزود: برخی نارسایی ها به بودجه کشور ارتباطی ندارد ومی توان دربسیاری ازموارد با اتخاذ تدابیری مشکلات را حل کرد.

موسوی افزود: اگر خواهان توسعه وآبادانی استان خوزستان هستیم باید نگاه های قومیتی وحزبی را کنارگذاشته تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

وی به اجرای طرح نظام سلامت درکشور اشاره کرد وافزود: با توجه به اجرای موفق طرح نظام سلامت درکشور مجلس با افزایش 15 هزار میلیارد ریالی این طرح ازمحل هدفمند سازی یارانه ها موافقت کرده است.
Copy Right 2013 Artmis.ORG