1401/05/20 22:53


305355
تاریخ انتشار: 1401/03/01 20:49
سرپرست بیمارستان شهید رجایی گچساران منصوب شد.

طی حکمی از طرف سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج‌ سرپرست بیمارستان شهید رجایی گچساران منصوب شد.
به گزارش عصرجهان، محمود شهامت سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج‌، طیبه بابویی را به‌عنوان سرپرست بیمارستان شهید رجایی گچساران منصوب کرد.
Copy Right 2013 Artmis.ORG