1402/07/12 14:19


308074
تاریخ انتشار: 1401/12/13 00:13
در آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزش ابتدایی) مطابق با جدول پیوست به شهرستان بهمئی سهمیه اختصاص داده شد

سهمیه اختصاص داده شده به شهرستان بهمئی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزش ابتدایی) به شرح جدول زیر است:
Copy Right 2013 Artmis.ORG