1398/04/05 22:41


213641
تاریخ انتشار: 1397/04/21 02:54
اعمال طرح محدودیت های مکرر زراعی بر قامت کشاورزان و بی تفاوتی در خصوص منابع درآمدی و هزینه های زندگی ایشان؛ نهایتا منجر به افزایش مهاجرت های بی رویه و ناهنجاریهای اجتماعی خواهد گشت

عصرجهان؛ یونس قنواتی عضو شورای بخش سلطان آباد؛ نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رامهرمز-چگونگی برخورد کشاورزان درقبال محدودیتهای زراعی اعمال شده در قالب طرح مدیریت منابع آبی کشور؛ آیا کشاورزان همچنان همکاری خواهند کرد؟

قطعا کشاورزان نیز بسهم خود در راستای سیاستهای کلی دولت ؛ حفظ و صیانت از منابع آبی کشور گام برخواهند داشت اما لازمست تا دولت نیز شرایط حاد و اسفناک و وضعیت نامطلوب کشاورزان را درک نماید .

کشاورز ؛ بجز از طریق کشت و زراعت منبع درآمد دیگری ندارد؛ دولتی که در راستای مدیریت منابع آبی اولین تدبیر و تز مدیریتی اش اینست که کشاورزان کشت نکند آیا نباید باخود بیندیشند و ببینند که مخارج و هزینه های سنگین زندگی ایشان از چه طریقی و چگونه تامین خواهد شد؟!!!

از دیرباز و روزگاران کهن مهمترین استفاده از آب پس از آشامیدن ، استفاده در امر زراعت و کشاورزی بوده برهمین اساس میتوان بدرستی ادعا نمود که اول وارثین آب بر روی کره ی خاکی کشاورزان بوده اند حال انکه امروزه به هیچ عنوان چنین نیست و همانگونه که مشاهده میفرمایید اول محروم از آب کشاورزانند.

متاسفانه قریب به 70 درصد از منابع آبی کشور به مصرف صنایع میرسد(نفت،گاز،پتروشیمی،صنایع ذوب فولاد و آهن و غیره) !

کاش سیاست های مدیریت منابع آبی کشور قدری هم صنایع را به رعایت استانداردهای مربوطه و محدودیتهای لازمه ملزم می نمود و بجای اعمال محدودیت های فزاینده و همه ساله بر کشاورزی و کشاورزان ؛ قدری هم صنایع را محدود می نمود و چنانچه تشخیص میدهند مقرون به صرفه تر آنست که کشاورزی محدود و صنعت گسترش یابد؛ از محل عواید و درآمدهای حاصل از صنایع غرامت های محدودیت و عدم کشت کشاورزان محاسبه و پرداخت گردد.

اعمال طرح محدودیت های مکرر زراعی بر قامت کشاورزان و بی تفاوتی در خصوص منابع درآمدی و هزینه های زندگی ایشان؛ نهایتا منجر به افزایش مهاجرت های بی رویه و ناهنجاریهای اجتماعی خواهد گشت .مدیریت منابع آبی و اعمال محدودیت های زراعی بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی و هزینه های زندگی کشاورزان بعنوان یکی از دلسوزترین، وفادارترین و کم توقع ترین اقشار و پشتوانه های نظام مقدس و مقتدر اسلامی ایران؛ اولا توهم است و نه مدیریت ثانیا خواست و برنامه و آرزوی دیرینه ی معاندین و مخالفین نظام و انقلاب است فلذا عزیزان ما در وزارت نیرو و خادمین مردم در هیئت دولت و تمامی آنانکه ادعای خدمتگزاری، دلسوزی و وفاداری به این نظام و مردمش را دارند می بایست ضمن بازنگری در تدابیر، تصمیمات و سیاستهای آبی خود؛ به قید فوریت اقدام به بررسی وضعیت معیشتی کشاورزان و مقایسه ی نسبت و میزان درآمدی ایشان با مخارج و هزینه های زندگی اش نمایند

بررسی متد و الگوی برخی کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که آنها؛ از زمانی به پیشرفت و توسعه رسیدند که کشاورزانشان قدرت خرید یافتند

کشاورزان ما ، اردیبهشت 97 محصول گندم خود را پس از درو (قیمت دلار 45000 ریال) به تعاونی تحویل داده و تا الان؛ اواخر تیرماه97 ( قیمت دلار 80000 ریال ) پول گندم خود را ( که نسبت به پارسال هیچگونه افزایش بهایی نداشته ) کاملا تحویل نگرفته !!! اواسط اردیبهشت 97 نیز مصوبه ی منع و محدودیت کشتهای تابستانه دریافت نموده!!!

یونس قنواتی عضو شورای بخش سلطان آباد؛ نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رامهرمز - تیرماه 97
Copy Right 2013 Artmis.ORG