1400/11/03 03:56


303612   268
تاریخ انتشار: 1400/06/28 17:06
مسلم است که بعد از تصویب و نوشتن آیین نامه میزان افزایش ها کمتر از مبلغ گفته شده خواهد بود

پایگاه خبری عصرجهان؛ وب گردی-اسماعیل جعفری نوشت: ✍

مبلغ مطرح شده ۲۰۰  هزار میلیارد تومان و ۱۶۰  هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان، غیر واقعی و تنها بهانه ای برای اجرا نکردن آن است درمحاسبات حداکثرها فرض شده است.

وی این ادعای خود را در بخش های زیر تبیین کرد

*بخش اول*

*میانگین حکم معلمان*

🔷 حدود ۷۵۰ هزار معلم داریم که مشمول رتبه بندی می شوند.
آمار نیروی انسانی در وزارت آ.پ بر حسب رتبه های شغلی خدمات کشوری به شرح زیر است.
۳۸۶ هزار رتبه عالی
۱۴۰ هزار رتبه خبره
۹۲ هزار رتبه ارشد
۶۰ هزار رتبه پایه
۷۰ هزار رتبه مقدماتی

که در قانون رتبه بندی معلمان با توجه به آئین نامه بر حسب سابقه، مدرک، پژوهش و سایر شاخص های دیگر در رتبه های مختلف قرار می گیرند.

🔹 مبلغ حکم کارگزینی معلمان از ۴ میلیون تا حداکثر ۱۱ میلیون ( برای معلمان با سابقه و شرایط خاص) است که

*میانگین حکم معلمان ۷/۵ میلیون میشود*

🔺 نکته: مبلغ حقوق دریافتی پس از کسورات از مبلغ حکم کمتر می شود.

*بخش دوم*

*میانگین حکم هیئت علمی*

🔸تصویر درج شده در پایین این پست مبلغ جمع حکم برای هیئت علمی دانشگاه با مرتبه علمی مربی و استادیار بعد از همسان سازی است.

🔸 در تصویر زیر حداقل حکم هیئت علمی مرتبه مربی با پایه یک ۱۰ میلیون تومان و حداکثر حکم هیئت علمی مرتبه استادیار با پایه سی مبلغ ۳۰ میلیون تومان است.

 

🔹اگر میانگین حداقل و حداکثر دو رتبه فوق را بگیریم به ۲۰ میلیون می رسیم.

 

🔹در رتبه بندی معلمان ۸۰ درصد این ۲۰ میلیون مبلغ ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.

*بخش سوم*

*افزایش حقوق معلم ها*

با توجه به مدرک، سابقه و دیگر شرایط،
گروهی از معلمان در رتبه پایین تر از مربی و گروهی دیگر بالاتر از استادیار قرار میگیرند که اثرمالی آن ها تقریبا" همدیگر را خنثی می کند و از محاسبه آن ها صرف نظر کرده و هر دو گروه را در دو مرتبه مربی و استادیار منظور میکنیم.

🔹 همانطور که محاسبه کردیم میانگین حکم معلمان ۷/۵ میلیون تومان بود.

🔹 میانگین هشتاد درصد هیئت علمی نیز طبق محاسبات بالا ۱۶ میلیون هست.

✅ یعنی در همترازی،
به عبارتی بطور میانگین افزایش ۸/۵ میلیون خواهد بود.

*بخش چهارم*

*بودجه رتبه بندی*

🔷 بودجه لازم برای اجرای مدل بالا با افزایش میانگین ۸/۵ میلیون تومان برای ۷۵۰ هزار معلم چیزی در حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود .

🔷 در محاسبات بالا حداکثر ها را در نظر گرفتیم و میانگین افزایش حقوق معلمان در اثر اجرای همترازی هشتاد درصدی هیئت علمی را با بالاترین اعداد ممکن به دست اوردیم.

🔹مسلم است که بعد از تصویب و نوشتن آیین نامه میزان افزایش ها کمتر از مبلغ گفته شده خواهد بود.

🔹در نتیجه مبلغ مطرح شده ۲۰۰  هزار میلیارد تومان و ۱۶۰  هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان، غیر واقعی و تنها بهانه ای برای اجرا نکردن آن است.

✅ پی_نوشت:

1️⃣ مجلس در صورت وجود محدودیت های مالی برای دولت ،ضمن حفظ بند همترازی ۸۰ درصد در لایحه میتواند،  اجرای رتبه بندی را در چند گام  زمانی به سر انجام برساند.

2️⃣ بطور تقریبی میتوان گفت کاهش بودجه لازم پس از تهیه آیین نامه اجرایی و اضافه شدن حق بیمه وزارت برای بودجه محاسبه شده، اثر هم را خنثی می کنند. همچنین میتوان حداکثر تا ۱۰ درصد این محاسبات را به عنوان تلرانس در نظر گرفت.

3️⃣ با فرض اجرای کامل در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ درصد این مبلغ (کل بودجه محاسبه شده) بعنوان مالیات بر درآمد، به خزانه دولت بازخواهد گشت.

4️⃣ لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰_درصد حقوق شاغلان نیز در مجلس اعلام وصول شده است و بعد از تصویب از این موضوع جدا خواهد بود. هزینه و بودجه ای برای رتبه بندی در پی نخواهد داشت که موجب افزایش بودجه مورد نیاز شود.
Copy Right 2013 Artmis.ORG