1400/11/03 03:23


303618   238
تاریخ انتشار: 1400/06/28 23:12
بارای اکثریت شورای شهرچرام
حمزه بازی با رأی اکثریت شورای شهرچرام به عنوان شهردار انتخاب شد.

بنا به گزارش پریافتی پایگاه خبری عصرجهان؛ امشب 28شهریور 1400بعداز نشست اعضای شورای شهر چرام و با رأی اکثریت ؛شهردار چرام انتخاب شد.در این نشست حمزه بازی سرپرست فعلی شهردار چرام با رای اعضا شورای شهر به عنوان شهردار چرام انتخاب و معرفی شد

حمزه بازی کارشناس حقوق اسلامی از کارکنان شهرداری چرام است

شایان ذکر است مسئول واحد حقوقی شهرداری چرام از سال ۸۲تاکنون؛ مسئول واحد حراست شهرداری چرام از سال ۸۳تا ۹۶؛ کارشناس واحد گزینش و‌ جمعدار اموال شهرداری چرام
عضو کمیسیون معاملات و مناقصات و‌مزایدات شهرداری چرام از سال ۸۲تاکنون ؛ دبیر کمیته بحران شهرداری چرام؛ عضو کمیته انضباطی شهرداری چرام؛ عضو شورای کارگزینی شهرداری چرام و سرپرست شهرداری چرام در کارنامه کاری وی دیده می شود
Copy Right 2013 Artmis.ORG