1400/11/03 02:43


303735   231
تاریخ انتشار: 1400/07/10 18:36
براساس برنامه مسابقات، استقلال و پرسپولیس در هفته هشتم به مصاف هم می‌روند. شهرآورد اصفهان بین ذوب‌آهن و سپاهان در هفته چهارم برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه گاه خبری عصرجهان به نقل از وب سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی لیگ برتر بیست و یکم امروز با حضور محمدرضا کشوری فر دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، حسن کامرانی فر سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، سهیل مهدی مدیر مسابقات، امیرحسین روشنک مسئول جام حذفی، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، مهرداد شفیعی مسئول لیگ دو، حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ،امیرحسین فراهانی مسئول لیگ سه، مهدی کرامتی و ابراهیم توکلی از مسئولان آی تی، نمایندگان تیم های حاضر در مسابقات در سالنی در تهران برگزار شد.


بر اساس این قرعه کشی ترتیب مسابقات در نیم فصل اول لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول

پیکان تهران ۱ نفت مسجد سلیمان

۲ پدیده مشهد ۱۳ آلومینیوم اراک

۱۵ نفت آبادان ۳ ذوب آهن اصفهان

۴ فولاد خوزستان ۹ پرسپولیس تهران

۶ گل گهر سیرجان ۷ تراکتور تبریز

۸ استقلال تهران ۱۴ هوادار تهران

۱۶ نساجی مازندران ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۱ سپاهان اصفهان ۱۲ مس رفسنجان

هفته دوم

نفت مسجد سلیمان ۱۱ سپاهان اصفهان

۱۲ مس رفسنجان ۲ پدیده مشهد

۳ ذوب آهن اصفهان ۸ استقلال تهران

۱۳ آلومینیوم اراک ۴ فولاد خوزستان

۱۴ هوادار تهران ۵ پیکان تهران

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۶ گل گهر سیرجان

۷ تراکتور تبریز ۱۵ نفت آبادان

۹ پرسپولیس تهران ۱۶ نساجی مازندران

هفته سوم

پدیده مشهد ۱ نفت مسجد سلیمان

۵ پیکان تهران ۳ ذوب آهن اصفهان

۴ فولاد خوزستان ۱۲ مس رفسنجان

۶ گل گهر سیرجان ۱۶ نساجی مازندران

۸ استقلال تهران ۷ تراکتور تبریز

۱۳ آلومینیوم اراک ۹ پرسپولیس تهران

۱۵ نفت آبادان ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۱ سپاهان اصفهان ۱۴ هوادار تهران

هفته چهارم

نفت مسجد سلیمان ۴ فولاد خوزستان

۱۴ هوادار تهران ۲ پدیده مشهد

۳ ذوب آهن اصفهان ۱۱ سپاهان اصفهان

۷ تراکتور تبریز ۵ پیکان تهران

۹ پرسپولیس تهران ۶ گل گهر سیرجان

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۸ استقلال تهران

۱۲ مس رفسنجان ۱۳ آلومینیوم اراک

۱۶ نساجی مازندران ۱۵ نفت آبادان

هفته پنجم

آلومینیوم اراک ۱ نفت مسجد سلیمان

۲ پدیده مشهد ۳ ذوب آهن اصفهان

۴ فولاد خوزستان ۱۴ هوادار تهران

۵ پیکان تهران ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۵ نفت آبادان ۶ گل گهر سیرجان

۱۱ سپاهان اصفهان ۷ تراکتور تبریز

۸ استقلال تهران ۱۶ نساجی مازندران

۱۲ مس رفسنجان ۹ پرسپولیس تهران

هفته ششم

نفت مسجد سلیمان ۱۲ مس رفسنجان

۷ تراکتور تبریز ۲ پدیده مشهد

۳ ذوب آهن اصفهان ۴ فولاد خوزستان

۱۶ نساجی مازندران ۵ پیکان تهران

۶ گل گهر سیرجان ۸ استقلال تهران

۹ پرسپولیس تهران ۱۵ نفت آبادان

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۱۱ سپاهان اصفهان

۱۴ هوادار تهران ۱۳ آلومینیوم اراک

هفته هفتم

پرسپولیس تهران ۱ نفت مسجد سلیمان

۲ پدیده مشهد ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۳ آلومینیوم اراک ۳ ذوب آهن اصفهان

۴ فولاد خوزستان ۷ تراکتور تبریز

۵ پیکان تهران ۶ گل گهر سیرجان

۱۵ نفت آبادان ۸ استقلال تهران

۱۱ سپاهان اصفهان ۱۶ نساجی مازندران

۱۲ مس رفسنجان ۱۴ هوادار تهران

هفته هشتم

هوادار تهران ۱ نفت مسجد سلیمان

۱۶ نساجی مازندران ۲ پدیده مشهد

۳ ذوب آهن اصفهان ۱۲ مس رفسنجان

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۴ فولاد خوزستان

۱۵ نفت آبادان ۵ پیکان تهران

۶ گل گهر سیرجان ۱۱ سپاهان اصفهان

۷ تراکتور تبریز ۱۳ آلومینیوم اراک

۸ استقلال تهران ۹ پرسپولیس تهران

هفته نهم

نفت مسجد سلیمان ۳ ذوب آهن اصفهان

۲ پدیده مشهد ۶ گل گهر سیرجان

۴ فولاد خوزستان ۱۶ نساجی مازندران

۵ پیکان تهران ۸ استقلال تهران

۱۲ مس رفسنجان ۷ تراکتور تبریز

۹ پرسپولیس تهران ۱۴ هوادار تهران

۱۳ آلومینیوم اراک ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۱ سپاهان اصفهان ۱۵ نفت آبادان

هفته دهم

تراکتور تبریز ۱ نفت مسجد سلیمان

۱۵ نفت آبادان ۲ پدیده مشهد

۳ ذوب آهن اصفهان ۱۴ هوادار تهران

۶ گل گهر سیرجان ۴ فولاد خوزستان

۵ پیکان تهران ۹ پرسپولیس تهران

۸ استقلال تهران ۱۱ سپاهان اصفهان

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۱۲ مس رفسنجان

۱۶ نساجی مازندران ۱۳ آلومینیوم اراک


هفته یازدهم

پرسپولیس تهران ۳ ذوب آهن اصفهان

۱۱ سپاهان اصفهان ۵ پیکان تهران

۱۳ آلومینیوم اراک ۶ گل گهر سیرجان

۱۴ هوادار تهران ۷ تراکتور تبریز

۲ پدیده مشهد ۸ استقلال تهران

۱ نفت مسجد سلیمان ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۴ فولاد خوزستان ۱۵ نفت آبادان

۱۲ مس رفسنجان ۱۶ نساجی مازندران

هفته دوازدهم

۱۶ نساجی مازندران ۱ نفت مسجد سلیمان

۵ پیکان تهران ۲ پدیده مشهد

۷ تراکتور تبریز ۳ ذوب آهن اصفهان

۸ استقلال تهران ۴ فولاد خوزستان

۱۱ سپاهان اصفهان ۹ پرسپولیس تهران

۶ گل گهر سیرجان ۱۲ مس رفسنجان

۱۵ نفت آبادان ۱۳ آلومینیوم اراک

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۱۴ هوادار تهران


هفته سیزدهم

فولاد خوزستان ۵ پیکان تهران

۱ نفت مسجد سلیمان ۶ گل گهر سیرجان

۹ پرسپولیس تهران ۷ تراکتور تبریز

۱۳ آلومینیوم اراک ۸ استقلال تهران

۳ ذوب آهن اصفهان ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۲ پدیده مشهد ۱۱ سپاهان اصفهان

۱۲ مس رفسنجان ۱۵ نفت آبادان

۱۴ هوادار تهران ۱۶ نساجی مازندران

هفته چهاردهم

نفت آبادان ۱ نفت مسجد سلیمان

۱۶ نساجی مازندران ۳ ذوب آهن اصفهان

۱۱ سپاهان اصفهان ۴ فولاد خوزستان

۱۰ فجر سپاسی شیراز ۷ تراکتور تبریز

۲ پدیده مشهد ۹ پرسپولیس تهران

۸ استقلال تهران ۱۲ مس رفسنجان

۵ پیکان تهران ۱۳ آلومینیوم اراک

۶ گل گهر سیرجان ۱۴ هوادار تهران

هفته پانزدهم

فولاد خوزستان ۲ پدیده مشهد

۱۲ مس رفسنجان ۵ پیکان تهران

۳ ذوب آهن اصفهان ۶ گل گهر سیرجان

۱ نفت مسجد سلیمان ۸ استقلال تهران

۹ پرسپولیس تهران ۱۰ فجر سپاسی شیراز

۱۳ آلومینیوم اراک ۱۱ سپاهان اصفهان

۱۴ هوادار تهران ۱۵ نفت آبادان

۷ تراکتور تبریز ۱۶ نساجی مازندران


رقابت های لیگ برتر بیست و یکم از تاریخ ۲۷مهر آغاز می شود.
Copy Right 2013 Artmis.ORG