اخبار عمومی
اعلام وصول 2
 
310363
تاریخ انتشار: 1403/02/30 20:29
با توجه به وقوع سانحه برای بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این سوال مطرح می شود که اگر اتفاق ناگواری برای رئیس جمهور پیش آید چه راهکاری در قانون اساسی پیش بینی شده است.انشالله که هرچه سریعتر خبر سلامتی رئیس جمهور مخابره شود

راهکار اصل ۱۳۱ قانون اساسی در خصوص وقوع پیش آمد ناگوار برای رئیس جمهور

با توجه به وقوع سانحه برای بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این سوال مطرح می شود که اگر اتفاق ناگواری برای رئیس جمهور پیش آید چه راهکاری در قانون اساسی پیش بینی شده است.

انشالله که هرچه سریعتر خبر سلامتی رئیس جمهور مخابره شود

اصل یکصد و سی و یکم :

 

در صورت فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل, معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*