1403/04/26 14:58


302620
تاریخ انتشار: 1400/01/28 02:03
سرچشمه ابوالفارس که نقطه شروع رودخانه ابوالفارس است در بخش ابوالفارس شهرستان رامهرمز واقع گردید این به رودخانه مارون می ریزد

بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG