1403/05/03 04:08


303368
تاریخ انتشار: 1400/05/07 22:39
شهرستان دز پارت با مرکزیت دهدز دارای ۲ بخش مرکزی و قارون است

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، شهرستان دزپارت به مرکزیت شهر دهدز بعنوان بیست و نهمین شهرستان خوزستان از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
بنا به همین گزارش شهرستان دز پارت با مرکزیت دهدز دارای ۲ بخش مرکزی و قارون است
در گزارش دریافتی افزوده شد:شهر قلعه تل به مرکزیت قلعه تل و از ترکیب دهستان بارانگرد انتزاع و  به بخش تبدیل شد.
شایان ذکر است گزارشاتی رسمی قبلا منتشر شد که با پیگیری نماینده مردم شریف ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی؛ پرونده تاسیس "شهرستان صیدون" از سوی وزیر کشور به معاون اول ریاست جمهوری جهت طرح در "هئیت دولت" تقدیم شد تا در صورت تصویب نهایی بخش صیدون به شهرستان ارتقا یابد
بهمن ماه 1399 خبرگزاری طرحی را به امضای 22 نفر از نماینگان مجلس منتشر کردند که در یکی از بنده های این طرح امده است حوزه انتخابیه «باغملک و هفتگل» منطبق بر حوزه جغرافیایی شهرستان باغملک شامل شهر باغملک، شهر قلعه تل، شهر صیدون و شهر میداود و بخش مرکزی، بخش صیدون، بخش میداود و شهرستان هفتگل شامل هفتگل، بخش مرکزی، بخش رغیوه به مرکز شهر باغملک با اختصاص یک نماینده ایجاد می شود و نام حوزه انتخابیه ایذه و باغملک» به «ایذه» اصلاح می شود.


بیشتر بخوانید :Copy Right 2013 Artmis.ORG