1403/04/29 00:34


304364
تاریخ انتشار: 1400/11/05 23:55
گاز رسانی و اجرای طرح های هادی منضم به سایر خدمات عامل مهمی در مهاجرت معکوس به روستاها است

پیام دریافتی بخش صدای مردم پایگاه خبری عصرجهان-روستای «گنبدبردی» نقطه صفر مرزی استان های کهگیلویه و بویراحمد(بهمئی)  و خوزستان(رامهرمز) از نعمت گاز طبیعی بی بهره است
این درحالیست که «ترتاب» روستای همجوار آنان در استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است
روستای «گنبدبردی» کمتر از هفت کیلومتر با خط انتقال گاز در شهرستان بهمئی فاصله دارد
گاز رسانی و اجرای طرح های هادی منضم به سایر خدمات عامل مهمی در مهاجرت معکوس به روستاها است
Copy Right 2013 Artmis.ORG