1403/04/29 02:00


308110
تاریخ انتشار: 1401/12/15 23:27
.

مسجد و حسینیه شهدای بهمئی ساعت ۴ عصر روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ واقع در بهبهان-خیابان دادگستری-جنب بیمارستان تامین اجتماعی افتتاح می شود.

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG