1403/04/26 12:56


308143
تاریخ انتشار: 1401/12/21 22:53
روی میز مذاکره منتهی به آشتی و مصالحه باید داده ها و ستادهایی رد و بدل شود اما آشتی عربستان و ایران یقینا با لحاظ شرایط زمانی پیروزی برای ایران و لاجرم برای عربستان بود.

پایگاه خبری عصرجهان؛ یادداشت دریافتی-در تاریخ روابط بین الملل همیشه جنگ و صلح-تنش و مصالحه بود و خواهد بود.

طبیعی است که جنگ و تنش بنا به دلایل شکل گرفت و بنا به ضرورت ها و شرایطی تبدیل به صلح و مصالحه شد

مصالحه به معنای تسلیم و یا تضمین جهت عدم شکل گیری اختلافات بعدی نیست.

اگر عده ای در ایران به سفارت عربستان تعرض کردند رفتارهای تعرض آمیز عربستان کم نبود.اگر حمایت از دولت های منطقه بود از هر دو سو بود.هر آشتی مصالحه ای شرایط و ضوابط زمانی مکانی داشته و دارد

دولت های غربی، منطقه‌ای، کارشناسان و حتی اپوزیسیون به این وضعیت اذعان کردند

اینکه مذاکرات نهایی در شرایط سایلنت بود و میانجی چین بود نکات قابل توجهی است

با وجود اینکه تاکید شد موافقت نامه امنیتی۲۰۰۱ اجرایی می شود یقینا مصالحه در اجرا زمانبدی و اختلاف نظر خواهد داشت اما چون میانجی با هر دو طرف رابطه مستحکم و مستقیم دارد و از سوئی دارای منافع است اختلاف نظرات حل و فصل خواهد شد.

مضافاً به دلیل منافع و ضرورت ها عزم دو طرف و دولت های منطقه ای جهت حل اختلافات جزم است

سرانجام آثار اعلام این مصالحه بر شاخص های اقتصادی محرز بود و خواهد بود و به بطن اقتصاد عامه سرایت خواهد کرد.

تایید رویه درست به صلاح مملکت و خیر مردم است لذا تکیه بر نکات منفی و نشدن ها مقبول به نظر نمی رسد

در پایان با وجود تمام مفروضات در سیاست نمی شود نظر قطعی و لایتغیر داد
Copy Right 2013 Artmis.ORG