1403/04/29 02:04


308290
تاریخ انتشار: 1402/01/26 21:21
در روزهای اخیر هم هیات دولت افزایش فوق العاده ویژه تا ۵۰٪ برای ۲۷ دستگاه را تصویب کرد که نامی از آموزش و پرورش در این لیست نبود.

صدای مردم در  پایگاه خبری عصرجهان- آقای مسئول! نمی دانیم چرا به معلم که می رسد کفگیرها به ته  دیگ می خورد

 آقای مسئول! چرا وقتی صحبت از معلمان و بازنشستگان می‌شود، آقایان نگران خلق پول هستند

 آقای مسئول! نمی دانیم چرا به معلم که می رسید شمشیرها از روبسته می شود
 آقای مسئول!نمی دانیم چرا در هنگام تقسیم فوق العاده ویژه ی پنجاه درصدی نسبت به تقسیم سهم معلم آقایان مسئول آلزایمر میگیرند
 آقای مسئول! اما بدانید و آگاه باشید حق معلم خوردن ندارد و این سفره ایی که پهن شده است توسط آقایان هیات دولت می بایست برای معلمان نیز سهمی مساوی چون ارگان های دیگر برایشان کنار گذاشته شود
مسئولین محترمی که خود راغیرتی در مورد حق معلم جلوه می دهند این شما و این شما و این فوق العاده ویژه ی پنجاه درصدی که سهم معلمان نادیده گرفته شد

🔻پی نوشت:
پس از تصویب قانون ترمیم حقوق در سال۱۴۰۰ تاکنون چندین دستگاه فوق العاده ویژه را تا ۵۰٪ افزایش داده اند


آقای صحرایی به استناد بند ۴ قانون ترمیم حقوق سریعا درخواست افزایش فوق العاده ویژه معلمان تا ۵۰درصد را به شورای حقوق و دستمزد و هیات دولت برده و مجوز لازم را اخذ کنید.

آقای صحرایی در همین شروع کار خودتان را نشان دهید، کوتاهی نکنید چون ظرفیت و تحمل معلمان بابت این همه تبعیض در حقوق به سر رسیده است.

شما با علم به مطالبات معلمان این پست را قبول کرده اید، پس سریعا شروع کنید
Copy Right 2013 Artmis.ORG