1403/04/31 06:43


308536
تاریخ انتشار: 1402/02/25 11:37
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد،رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

طی حکمی از سوی امید صالحی مدیرعامل شرکت آب فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد،اسحاق ویسی به عنوان رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

ویسی جایگزین قلندر حبیبی شد.
رئیس جدید آب و فاضلاب شهرستان کهگیلویه دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران و در سوابق کاری ایشان معاون آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد،مدیر بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد،مسول کنترل کیفی ومسول دفتر فنی آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد و مسول دفتر فنی آب و فاضلاب شهرستان بهمئی مشاهده می شود.
مراسم تودیع و معارفه به زودی برگزار می شود.

 

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG