1403/04/26 13:56


308605
تاریخ انتشار: 1402/03/04 21:56
«موشک خرمشهر ۴» نقطه‌زن و بدون نیاز به هدایت فاز نهایی است

موشک بالستیک «موشک خرمشهر ۴» در مراسمی با حضور وزیر دفاع رونمایی شد.این موشک دارای برد ۲ هزار کیلومتر و وزن سرجنگی ۱۵۰۰ کیلوگرم است.«موشک خرمشهر ۴» نقطه‌زن و بدون نیاز به هدایت فاز نهایی است
Copy Right 2013 Artmis.ORG