1403/04/29 01:08


308623
تاریخ انتشار: 1402/03/08 20:12
فهرست تسهیلات بانکی اعطایی به کارمندان کامل‌تر شد/
بانک مرکزی بر اساس تکلیف قانونی خود فهرست تسهیلات اعطایی به کارمندان ۲۹ بانک را بر روی سایت خود منتشر کرده است.

بانک مرکزی بنا بر تکلیف قانونی خود مقرر در مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ملزم به انتشار اطلاعات مجموع تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

بر همین اساس از هفته های گذشته بانک مرکزی فهرست تسهیلات اعطایی به کارمندان بانک‌ها را بر روی سایت خود منتشر شده کرده است. فهرستی که در گام نخست ۹ بانک سپس ۱۹ و بعد به ۲۷ بانک و حالا به ۲۹ بانک رسیده است.

بر این اساس طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود به حدود ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است.

انتشار فهرستی که پیش از این آقای سروش معاون نظارت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها مطابق با قانون بودجه امسال منتشر می‌شود و این برای تک تک بانک‌هاست.

او در ادامه می‌گوید: مابقی اطلاعات بانک‌ها نیز به محض دریافت منتشر خواهند شد.

منبع:باشگاه خبرنگاران
Copy Right 2013 Artmis.ORG