1403/04/29 01:13


309228
تاریخ انتشار: 1402/07/05 17:05
واگذاری این بخش از خاک ایران موجب تغییرات ژئوپلیتیکی در زمان خود و زمان شده است.

پایگاه خبری عصرجهان؛خلیل جهان تاب-باریکه‌ای استراتژیکی که نقش راهبردی در اتصال آسیای صغیر به قفقاز جنوبی و آسیای میانه دارد به نام «قره‌سو» با عرض کمتر از ۵ کیلومتر (نزدیک به ۸۰۰ کیلومترمربع) در زمان رضا شاه پهلوی به ترکیه واگذار شد.

واگذاری این بخش از خاک ایران موجب تغییرات ژئوپلیتیکی در زمان خود و زمان شده است.

واگذاری بحرین هم در خلیج فارس در دوره محمدرضا شاه منجر به تغییرات ژئوپلتیک در جنوب ایران شد.

 

نگارنده در این خصوص نوشت: قبلا شنیدم که براساس پیمان امنیتی بغداد بخشی از ایران به اتاتورک ترکیه ای داد شد
با وجود اینکه علوم سیاسی خواندم و تاریخ تدریس می کردم جزئیات و اهمیت موضوع را نمی دانستم
دیشب به خاطر پیگیری مسایل قرباغ سایت بی بی سی را رصد می کردم که دیدم به موضوع واگذاری بخشی استراتژیک از خاک ایران به ترکیه سخن گفته بود که ژئوپلتیک منطقه قفقاز جنوبی را تغییر داده بود و اکنون هم به اتکا همان نقطه واگذاری ژئوپلتیک قفقاز جنوبی و اسیای میانه در حال تغییر است
لذا مطالب پیگری مطالعه و خلاصه ان این است
از آنجائیکه بعضا در شبکه های اجتماعی مطالب غلوآمیز گفته می شود لازم به نظر رسید این مطلب هم تولید و بازنشر داده شود

 

 
Copy Right 2013 Artmis.ORG